คิดก่อนพูด ชอบให้คำปรึกษา กรองทุกอย่างก่อนพูด

Areeya Ploypikul

Vote: 846

Vote

object(stdClass)#254 (15) {
 ["id"]=>
 int(539)
 ["facebook_id"]=>
 int(2187990841318837)
 ["email"]=>
 string(23) "[email protected]"
 ["name"]=>
 string(16) "Areeya Ploypikul"
 ["avatar"]=>
 NULL
 ["token"]=>
 string(16) "JVEUw_1558890432"
 ["status"]=>
 int(8)
 ["created_at"]=>
 string(19) "2019-05-25 04:44:35"
 ["updated_at"]=>
 string(19) "2019-05-30 13:54:34"
 ["url_qr"]=>
 string(41) "https://img.missuniverse.in.th/qrcode/539"
 ["phone_no"]=>
 NULL
 ["c_order"]=>
 int(63)
 ["c_no"]=>
 int(1)
 ["bio"]=>
 object(stdClass)#265 (11) {
  ["id"]=>
  int(1)
  ["contestants_id"]=>
  int(539)
  ["image1"]=>
  string(13) "01-Areeya.jpg"
  ["image2"]=>
  NULL
  ["image3"]=>
  NULL
  ["video"]=>
  string(6) "01.mp4"
  ["quote"]=>
  string(131) "คิดก่อนพูด ชอบให้คำปรึกษา กรองทุกอย่างก่อนพูด"
  ["fb"]=>
  NULL
  ["ig"]=>
  NULL
  ["created_at"]=>
  NULL
  ["updated_at"]=>
  NULL
 }
 ["profile"]=>
 object(stdClass)#266 (162) {
  ["id"]=>
  int(539)
  ["contestants_id"]=>
  int(539)
  ["name_old_1"]=>
  NULL
  ["name_old_2"]=>
  NULL
  ["card_id"]=>
  int(1500700161787)
  ["card_name_th"]=>
  string(46) "อารียา พลอยพิกุล"
  ["card_name_en"]=>
  string(16) "Areeya Ploypikul"
  ["card_birthday"]=>
  string(10) "1994-05-18"
  ["card_date_of_issue"]=>
  string(10) "2025-05-17"
  ["card_home_no"]=>
  string(3) "154"
  ["card_village_no"]=>
  string(1) "8"
  ["card_lane"]=>
  NULL
  ["card_streee"]=>
  string(15) "โชตนา"
  ["card_province"]=>
  string(27) "เชียงใหม่"
  ["card_district"]=>
  string(18) "แม่ริม"
  ["card_sub_district"]=>
  string(18) "ริมใต้"
  ["address_home_no"]=>
  string(6) "255/22"
  ["address_village_no"]=>
  string(2) "11"
  ["address_lane"]=>
  NULL
  ["address_streee"]=>
  NULL
  ["address_province"]=>
  string(27) "เชียงใหม่"
  ["address_district"]=>
  string(21) "สันทราย"
  ["address_sub_district"]=>
  string(21) "หนองหาร"
  ["address_phone"]=>
  string(10) "0992707819"
  ["address_phone_home"]=>
  NULL
  ["contact_email"]=>
  string(23) "[email protected]"
  ["contact_facebook"]=>
  string(16) "Areeya Ploypikul"
  ["contact_instagram"]=>
  string(15) "aimaimploypikul"
  ["contact_twitter"]=>
  NULL
  ["contact_line"]=>
  string(11) "aumaimpikul"
  ["contact_other"]=>
  NULL
  ["pm_name"]=>
  string(61) "อารีย์รัตน์ พลอยพิกุล"
  ["pm_relation"]=>
  string(18) "พี่สาว"
  ["pm_phone"]=>
  string(10) "0999502284"
  ["pm_address"]=>
  NULL
  ["school_name"]=>
  string(55) "นวมินทราชูทิศ พายัพ"
  ["school_province"]=>
  string(27) "เชียงใหม่"
  ["school_qualification"]=>
  string(30) "มัธยมศึกษา"
  ["school_year"]=>
  string(4) "2554"
  ["school_gpa"]=>
  string(4) "3.69"
  ["vocational_name"]=>
  NULL
  ["vocational_province"]=>
  NULL
  ["vocational_qualification"]=>
  NULL
  ["vocational_year"]=>
  string(1) "0"
  ["vocational_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["bachelor_faculty"]=>
  string(33) "เกษตรศาสตร์"
  ["bachelor_branch"]=>
  string(48) "เศรษฐศาสตร์เกษตร"
  ["bachelor_institution"]=>
  string(60) "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
  ["bachelor_year"]=>
  string(4) "2561"
  ["bachelor_gpa"]=>
  string(4) "2.60"
  ["master_faculty"]=>
  NULL
  ["master_branch"]=>
  NULL
  ["master_institution"]=>
  NULL
  ["master_year"]=>
  string(1) "0"
  ["master_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["doctorate_faculty"]=>
  NULL
  ["doctorate_branch"]=>
  NULL
  ["doctorate_institution"]=>
  NULL
  ["doctorate_year"]=>
  string(1) "0"
  ["doctorate_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["studying_degree"]=>
  NULL
  ["studying_class"]=>
  NULL
  ["studying_faculty"]=>
  NULL
  ["studying_branch"]=>
  NULL
  ["studying_institution"]=>
  NULL
  ["studying_country"]=>
  NULL
  ["studying_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["training1_course"]=>
  NULL
  ["training1_institution"]=>
  NULL
  ["training1_period"]=>
  NULL
  ["training2_course"]=>
  NULL
  ["training2_institution"]=>
  NULL
  ["training2_period"]=>
  NULL
  ["training3_course"]=>
  NULL
  ["training3_institution"]=>
  NULL
  ["training3_period"]=>
  NULL
  ["career_name"]=>
  NULL
  ["career_company"]=>
  NULL
  ["career_position"]=>
  NULL
  ["career_period"]=>
  NULL
  ["career_phone"]=>
  NULL
  ["career_web"]=>
  NULL
  ["language_english"]=>
  bool(false)
  ["language_english_level"]=>
  int(1)
  ["language_china"]=>
  bool(false)
  ["language_china_level"]=>
  int(0)
  ["language_jpan"]=>
  bool(false)
  ["language_japan_level"]=>
  int(0)
  ["language_other"]=>
  NULL
  ["language_other_level"]=>
  int(0)
  ["talent"]=>
  string(43) "ร้องเพลง พิธีกร"
  ["body_height"]=>
  string(3) "167"
  ["body_weight"]=>
  string(2) "47"
  ["body_chest"]=>
  string(2) "32"
  ["body_waistline"]=>
  string(2) "25"
  ["body_hips"]=>
  string(2) "34"
  ["body_shirts"]=>
  string(1) "s"
  ["body_shoes"]=>
  string(2) "39"
  ["body_swimsuit"]=>
  string(1) "m"
  ["contest1_name"]=>
  NULL
  ["contest1_year"]=>
  NULL
  ["contest1_povince"]=>
  NULL
  ["contest1_position"]=>
  NULL
  ["contest2_name"]=>
  NULL
  ["contest2_year"]=>
  NULL
  ["contest2_povince"]=>
  NULL
  ["contest2_position"]=>
  NULL
  ["contest3_name"]=>
  NULL
  ["contest3_year"]=>
  NULL
  ["contest3_povince"]=>
  NULL
  ["contest3_position"]=>
  NULL
  ["portfolio"]=>
  NULL
  ["entertain_under"]=>
  NULL
  ["entertain_period"]=>
  NULL
  ["entertain_phone"]=>
  NULL
  ["entertain_manager_name"]=>
  NULL
  ["entertain_manager_phone"]=>
  NULL
  ["entertain_manager_company"]=>
  NULL
  ["parent_name"]=>
  NULL
  ["parent_relation"]=>
  NULL
  ["parent_card_id"]=>
  string(1) "0"
  ["parent_home_no"]=>
  NULL
  ["parent_village_no"]=>
  string(1) "0"
  ["parent_lane"]=>
  NULL
  ["parent_streee"]=>
  NULL
  ["parent_province"]=>
  NULL
  ["parent_district"]=>
  NULL
  ["parent_sub_district"]=>
  NULL
  ["parent_phone"]=>
  NULL
  ["parent_contact_other"]=>
  NULL
  ["external_checkin_lastdate"]=>
  NULL
  ["attitude"]=>
  string(317) "ความสวยในแบบของตัวเอง สวยทั้งหน้าตาและจิตใจ เหํ็นคุณค่าในตัวเองพร้อมทั้งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้"
  ["first_do_if_win"]=>
  string(179) "สร้างพลังบวกให้กับกลุ่มคนที่หมดหวัง ท้อแท้ และเป็นโรคซึมเศร้า"
  ["sender_contest_name"]=>
  NULL
  ["image1"]=>
  string(74) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/539-1558883043-IMG_7703.JPG"
  ["image2"]=>
  string(75) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/539-1558889191-IMG_78321.JPG"
  ["image3"]=>
  string(75) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/539-1558889193-IMG_77811.JPG"
  ["image4"]=>
  string(74) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/539-1558889194-IMG_7874.JPG"
  ["image5"]=>
  string(74) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/539-1558889195-IMG_7904.JPG"
  ["video1"]=>
  string(54) "https://img.missuniverse.in.th/images/539-MVI_7928.mp4"
  ["status"]=>
  int(0)
  ["created_at"]=>
  string(19) "2019-05-25 04:44:35"
  ["updated_at"]=>
  string(19) "2019-05-30 13:26:59"
  ["pdf_link"]=>
  string(50) "https://img.missuniverse.in.th/pdf/profile_539.pdf"
  ["age"]=>
  int(25)
  ["card_issue_location"]=>
  string(18) "แม่ริม"
  ["name_nickname"]=>
  string(24) "อุ๋มอิ๋ม"
  ["name_contest_th"]=>
  string(46) "อารียา พลอยพิกุล"
  ["name_contest_en"]=>
  string(16) "Areeya Ploypikul"
  ["passport_id"]=>
  NULL
  ["food_allergy"]=>
  NULL
  ["congenital_disease"]=>
  NULL
  ["travel_is"]=>
  bool(true)
  ["udom_faculty"]=>
  string(60) "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
  ["udom_branch"]=>
  string(27) "เชียงใหม่"
  ["udom_institution"]=>
  string(66) "ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต"
  ["udom_year"]=>
  string(4) "2561"
  ["udom_gpa"]=>
  string(4) "2.60"
  ["entertain_is"]=>
  int(0)
  ["explain_yourself"]=>
  string(340) "เห็นคุณค่าในตัวเอง มั่นใจ กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งใช้ความสามารถที่ตนเองมีช่วยเหลือสังคม"
  ["mother_name"]=>
  string(43) "สมพิต พลอยพิกุล"
  ["father_name"]=>
  string(40) "มานพ พลอยพิกุล"
 }
}

© Copyright 2019 T.P.N. - All Rights Reserved