ผู้หญิงธรรมดา อยู่กับธรรมชาติมาแต่เด็ก อยากอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาชุมชน

Naruemon Sittiwang

Vote: 467

Vote

object(stdClass)#254 (15) {
 ["id"]=>
 int(113)
 ["facebook_id"]=>
 int(2331546960199126)
 ["email"]=>
 string(22) "[email protected]"
 ["name"]=>
 string(18) "Naruemon Sittiwang"
 ["avatar"]=>
 NULL
 ["token"]=>
 string(16) "gW8tS_1558580342"
 ["status"]=>
 int(8)
 ["created_at"]=>
 string(19) "2019-05-10 04:54:04"
 ["updated_at"]=>
 string(19) "2019-05-30 13:48:39"
 ["url_qr"]=>
 string(41) "https://img.missuniverse.in.th/qrcode/113"
 ["phone_no"]=>
 NULL
 ["c_order"]=>
 int(61)
 ["c_no"]=>
 int(16)
 ["bio"]=>
 object(stdClass)#265 (11) {
  ["id"]=>
  int(16)
  ["contestants_id"]=>
  int(113)
  ["image1"]=>
  string(15) "16_NARUEMON.jpg"
  ["image2"]=>
  NULL
  ["image3"]=>
  NULL
  ["video"]=>
  string(6) "16.mp4"
  ["quote"]=>
  string(198) "ผู้หญิงธรรมดา อยู่กับธรรมชาติมาแต่เด็ก อยากอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาชุมชน"
  ["fb"]=>
  NULL
  ["ig"]=>
  NULL
  ["created_at"]=>
  NULL
  ["updated_at"]=>
  NULL
 }
 ["profile"]=>
 object(stdClass)#266 (162) {
  ["id"]=>
  int(113)
  ["contestants_id"]=>
  int(113)
  ["name_old_1"]=>
  NULL
  ["name_old_2"]=>
  NULL
  ["card_id"]=>
  int(1509901493505)
  ["card_name_th"]=>
  string(37) "นฤมล สิทธิวัง"
  ["card_name_en"]=>
  string(18) "Naruemon Sittiwang"
  ["card_birthday"]=>
  string(10) "1994-09-12"
  ["card_date_of_issue"]=>
  string(10) "2025-09-11"
  ["card_home_no"]=>
  string(2) "29"
  ["card_village_no"]=>
  string(1) "9"
  ["card_lane"]=>
  NULL
  ["card_streee"]=>
  string(1) "-"
  ["card_province"]=>
  string(27) "เชียงใหม่"
  ["card_district"]=>
  string(27) "สันป่าตอง"
  ["card_sub_district"]=>
  string(30) "น้ำบ่อหลวง"
  ["address_home_no"]=>
  NULL
  ["address_village_no"]=>
  string(1) "0"
  ["address_lane"]=>
  NULL
  ["address_streee"]=>
  NULL
  ["address_province"]=>
  NULL
  ["address_district"]=>
  NULL
  ["address_sub_district"]=>
  NULL
  ["address_phone"]=>
  NULL
  ["address_phone_home"]=>
  NULL
  ["contact_email"]=>
  string(22) "[email protected]"
  ["contact_facebook"]=>
  string(18) "Naruemon Sittiwang"
  ["contact_instagram"]=>
  string(15) "Plaifa_naruemon"
  ["contact_twitter"]=>
  NULL
  ["contact_line"]=>
  string(10) "plaifaindy"
  ["contact_other"]=>
  NULL
  ["pm_name"]=>
  string(52) "พ.ต.อ.สว่าง สิทธิวัง"
  ["pm_relation"]=>
  string(12) "บิดา"
  ["pm_phone"]=>
  string(10) "0869118558"
  ["pm_address"]=>
  NULL
  ["school_name"]=>
  string(42) "ยุพราชวิทยาลัย"
  ["school_province"]=>
  string(27) "เชียงใหม่"
  ["school_qualification"]=>
  string(46) "มัธยมศึกษาปีที่6"
  ["school_year"]=>
  string(4) "2555"
  ["school_gpa"]=>
  string(4) "3.56"
  ["vocational_name"]=>
  NULL
  ["vocational_province"]=>
  NULL
  ["vocational_qualification"]=>
  NULL
  ["vocational_year"]=>
  string(1) "0"
  ["vocational_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["bachelor_faculty"]=>
  string(36) "บริหารธุรกิจ"
  ["bachelor_branch"]=>
  string(21) "การตลาด"
  ["bachelor_institution"]=>
  string(60) "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
  ["bachelor_year"]=>
  string(4) "2560"
  ["bachelor_gpa"]=>
  string(4) "3.16"
  ["master_faculty"]=>
  NULL
  ["master_branch"]=>
  NULL
  ["master_institution"]=>
  NULL
  ["master_year"]=>
  string(1) "0"
  ["master_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["doctorate_faculty"]=>
  NULL
  ["doctorate_branch"]=>
  NULL
  ["doctorate_institution"]=>
  NULL
  ["doctorate_year"]=>
  string(1) "0"
  ["doctorate_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["studying_degree"]=>
  NULL
  ["studying_class"]=>
  NULL
  ["studying_faculty"]=>
  NULL
  ["studying_branch"]=>
  NULL
  ["studying_institution"]=>
  NULL
  ["studying_country"]=>
  NULL
  ["studying_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["training1_course"]=>
  string(95) "ยุวสมาชิกการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT)"
  ["training1_institution"]=>
  string(75) "สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย"
  ["training1_period"]=>
  string(8) "1 ปี"
  ["training2_course"]=>
  string(125) "โครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ (Marketing Trainee)"
  ["training2_institution"]=>
  string(75) "สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย"
  ["training2_period"]=>
  string(17) "2 เดือน"
  ["training3_course"]=>
  string(12) "MICE/Tourism"
  ["training3_institution"]=>
  string(30) "Kyoto Sangyo University, Japan"
  ["training3_period"]=>
  string(23) "1 สัปดาห์"
  ["career_name"]=>
  string(30) "นักการตลาด"
  ["career_company"]=>
  string(109) "ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่"
  ["career_position"]=>
  string(93) "เจ้าหน้าที่การตลาดระหว่างประเทศ"
  ["career_period"]=>
  string(17) "7 เดือน"
  ["career_phone"]=>
  string(16) "+66(0) 5399 8999"
  ["career_web"]=>
  string(50) "https://www.facebook.com/CentralFestivalChiangmai/"
  ["language_english"]=>
  bool(false)
  ["language_english_level"]=>
  int(3)
  ["language_china"]=>
  bool(false)
  ["language_china_level"]=>
  int(1)
  ["language_jpan"]=>
  bool(false)
  ["language_japan_level"]=>
  int(1)
  ["language_other"]=>
  NULL
  ["language_other_level"]=>
  int(0)
  ["talent"]=>
  string(200) "ร้องเพลง เต้น แสดงมายากล การแสดง เดินแบบ เล่นดนตรีพื้นเมืองเหนือ (สะล้อ)"
  ["body_height"]=>
  string(3) "170"
  ["body_weight"]=>
  string(2) "47"
  ["body_chest"]=>
  string(2) "33"
  ["body_waistline"]=>
  string(2) "24"
  ["body_hips"]=>
  string(2) "35"
  ["body_shirts"]=>
  string(1) "s"
  ["body_shoes"]=>
  string(5) "35-36"
  ["body_swimsuit"]=>
  string(1) "M"
  ["contest1_name"]=>
  string(63) "เทพีสงกรานต์เชียงใหม่"
  ["contest1_year"]=>
  string(4) "2556"
  ["contest1_povince"]=>
  string(27) "เชียงใหม่"
  ["contest1_position"]=>
  string(85) "ชนะเลิศ เทพีสงกรานต์เชียงใหม่"
  ["contest2_name"]=>
  string(19) "GSB Gen Campus Star"
  ["contest2_year"]=>
  string(4) "2559"
  ["contest2_povince"]=>
  string(24) "ภาคเหนือ"
  ["contest2_position"]=>
  string(41) "ชนะเลิศ GSB Gen Campus Star"
  ["contest3_name"]=>
  string(45) "นางสาวเชียงใหม่"
  ["contest3_year"]=>
  string(4) "2562"
  ["contest3_povince"]=>
  string(27) "เชียงใหม่"
  ["contest3_position"]=>
  string(67) "ชนะเลิศ นางสาวเชียงใหม่"
  ["portfolio"]=>
  string(1154) "รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นักศึกษาดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กัมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานค่ายความคิดสร้างสรรค์ ชมรมพุทธศิลป์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานค่ายความคิดสร้างสรรค์ ชมรมพุทธศิลป์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานค่ายฝึกตน ชมรมพุทธศิลป์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้นำเชียร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฑูตกิจกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
  ["entertain_under"]=>
  NULL
  ["entertain_period"]=>
  NULL
  ["entertain_phone"]=>
  NULL
  ["entertain_manager_name"]=>
  NULL
  ["entertain_manager_phone"]=>
  string(10) "0895535333"
  ["entertain_manager_company"]=>
  string(72) "กองประกวดนางสาวเชียงใหม่"
  ["parent_name"]=>
  NULL
  ["parent_relation"]=>
  NULL
  ["parent_card_id"]=>
  string(1) "0"
  ["parent_home_no"]=>
  NULL
  ["parent_village_no"]=>
  string(1) "0"
  ["parent_lane"]=>
  NULL
  ["parent_streee"]=>
  NULL
  ["parent_province"]=>
  NULL
  ["parent_district"]=>
  NULL
  ["parent_sub_district"]=>
  NULL
  ["parent_phone"]=>
  NULL
  ["parent_contact_other"]=>
  NULL
  ["external_checkin_lastdate"]=>
  NULL
  ["attitude"]=>
  string(1277) "ปลายฟ้าคิดว่า Empowering Beauty คือความงามที่ทรงพลังอย่างมีคุณค่า กล่าวคืองามทั้งภายนอกและภายใน นอกจากจะมีความสวย ดูดีแล้ว ยังต้องมีจิตใจที่ดีอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นคือมีพลังที่กล้าจะแสดงจุดยืนและความเป็นตัวตนของตัวเอง กล้าที่จะทำลายกำแพงความเชื่อที่จำกัดกรอบให้กับผู้หญิง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้หญิงเคารพและเชื่อมั่นในตัวเอง มีพลังที่อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ มีพลังที่แข็งแกร่ง แต่นอบน้อม ส่งมอบพลังเพื่อช่วยเหลือเผื่อแผ่ไปสู่คนรอบข้างและสังคมส่วนรวม"
  ["first_do_if_win"]=>
  string(1699) "สิ่งแรกที่ปลายฟ้าจะทำคือสานต่อโครงการ “พาน้องช้างปิ๊กบ้าน” ซึ่งปลายฟ้ามีความมุ่งหวังอยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของช้างให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้อยู่อย่างอิสระตามธรรมชาติ สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และทุกฝ่ายช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ช้าง ชุมชน และผืนป่าสามารถอยู่รวมกันอย่างเป็นมิตร เกิดความสมดุลตามธรรมชาติสู่ความยั่งยืน โดยนำเสนอผ่านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของคนในชุมชน การดำเนินชีวิตตามธรรมชาติของช้าง และความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า สิ่งที่ยิ่งใหญ่นี้เป็นแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมประกวด Miss Universe Thailand"
  ["sender_contest_name"]=>
  NULL
  ["image1"]=>
  string(73) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/113-1558583736-1769059.jpg"
  ["image2"]=>
  string(73) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/113-1558583738-1769098.jpg"
  ["image3"]=>
  string(73) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/113-1558583738-1769086.jpg"
  ["image4"]=>
  string(73) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/113-1558583739-1769060.jpg"
  ["image5"]=>
  string(73) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/113-1558583742-1769058.jpg"
  ["video1"]=>
  string(64) "https://img.missuniverse.in.th/images/113-1558583743-plaifa .mp4"
  ["status"]=>
  int(0)
  ["created_at"]=>
  string(19) "2019-05-10 04:54:04"
  ["updated_at"]=>
  string(19) "2019-05-30 13:25:57"
  ["pdf_link"]=>
  string(50) "https://img.missuniverse.in.th/pdf/profile_113.pdf"
  ["age"]=>
  int(24)
  ["card_issue_location"]=>
  string(27) "สันป่าตอง"
  ["name_nickname"]=>
  string(21) "ปลายฟ้า"
  ["name_contest_th"]=>
  string(37) "นฤมล สิทธิวัง"
  ["name_contest_en"]=>
  string(18) "Naruemon Sittiwang"
  ["passport_id"]=>
  NULL
  ["food_allergy"]=>
  NULL
  ["congenital_disease"]=>
  NULL
  ["travel_is"]=>
  bool(true)
  ["udom_faculty"]=>
  NULL
  ["udom_branch"]=>
  NULL
  ["udom_institution"]=>
  NULL
  ["udom_year"]=>
  string(1) "0"
  ["udom_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["entertain_is"]=>
  int(0)
  ["explain_yourself"]=>
  string(687) "ปลายฟ้ามีเป้าหมายและมีพลังที่จะสานต่อพันธกิจเพื่อไปคว้ามงกุฏ Miss Universe กลับมาให้ประเทศไทย และพร้อมที่จะพัฒนา สร้างพลังที่เต็มเปี่ยม เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศ แม้ว่าจะเจออุปสรรคสิ่งใด ปลายฟ้าก็พร้อมที่จะสู้อย่างสุดพลัง และทำทุกวันให้ดีที่สุด"
  ["mother_name"]=>
  string(40) "พิกุล สิทธิวัง"
  ["father_name"]=>
  string(52) "พ.ต.อ.สว่าง สิทธิวัง"
 }
}

© Copyright 2019 T.P.N. - All Rights Reserved