เด็กธรรมดาที่มีความฝัน ถึงไม่ประสบความสำเร็จก็ภูมิใจในตัวเอง

Porrapark Marayat

Vote: 373

Vote

object(stdClass)#254 (15) {
 ["id"]=>
 int(179)
 ["facebook_id"]=>
 int(10219279090067159)
 ["email"]=>
 string(19) "[email protected]"
 ["name"]=>
 string(14) "Fasher Marayat"
 ["avatar"]=>
 NULL
 ["token"]=>
 string(16) "BuQqh_1558802545"
 ["status"]=>
 int(8)
 ["created_at"]=>
 string(19) "2019-05-10 08:26:01"
 ["updated_at"]=>
 string(19) "2019-05-30 13:44:25"
 ["url_qr"]=>
 string(41) "https://img.missuniverse.in.th/qrcode/179"
 ["phone_no"]=>
 NULL
 ["c_order"]=>
 int(32)
 ["c_no"]=>
 int(17)
 ["bio"]=>
 object(stdClass)#265 (11) {
  ["id"]=>
  int(17)
  ["contestants_id"]=>
  int(179)
  ["image1"]=>
  string(16) "17-PORRAPARK.jpg"
  ["image2"]=>
  NULL
  ["image3"]=>
  NULL
  ["video"]=>
  string(6) "17.mp4"
  ["quote"]=>
  string(178) "เด็กธรรมดาที่มีความฝัน ถึงไม่ประสบความสำเร็จก็ภูมิใจในตัวเอง"
  ["fb"]=>
  NULL
  ["ig"]=>
  NULL
  ["created_at"]=>
  NULL
  ["updated_at"]=>
  NULL
 }
 ["profile"]=>
 object(stdClass)#266 (162) {
  ["id"]=>
  int(179)
  ["contestants_id"]=>
  int(179)
  ["name_old_1"]=>
  string(46) "จุฑามาศ มารยาตร์"
  ["name_old_2"]=>
  NULL
  ["card_id"]=>
  int(1103000038997)
  ["card_name_th"]=>
  string(40) "ปรภัค มารยาตร์"
  ["card_name_en"]=>
  string(17) "Porrapark Marayat"
  ["card_birthday"]=>
  string(10) "1992-10-12"
  ["card_date_of_issue"]=>
  string(10) "2023-10-11"
  ["card_home_no"]=>
  string(1) "6"
  ["card_village_no"]=>
  string(1) "6"
  ["card_lane"]=>
  string(33) "โชคชัย 4 ซอย 20"
  ["card_streee"]=>
  string(20) "โชคชัย 4"
  ["card_province"]=>
  string(39) "กรุงเทพมหานคร"
  ["card_district"]=>
  string(24) "ลาดพร้าว"
  ["card_sub_district"]=>
  string(24) "ลาดพร้าว"
  ["address_home_no"]=>
  string(3) "375"
  ["address_village_no"]=>
  string(1) "-"
  ["address_lane"]=>
  string(27) "ลาดพร้าว 71"
  ["address_streee"]=>
  string(55) "นาคนิวาส ระหว่างซ.45-47"
  ["address_province"]=>
  string(39) "กรุงเทพมหานคร"
  ["address_district"]=>
  string(24) "ลาดพร้าว"
  ["address_sub_district"]=>
  string(24) "ลาดพร้าว"
  ["address_phone"]=>
  string(10) "0958539924"
  ["address_phone_home"]=>
  string(11) "02-052-1598"
  ["contact_email"]=>
  string(18) "[email protected]"
  ["contact_facebook"]=>
  string(14) "fasher Marayat"
  ["contact_instagram"]=>
  string(9) "farraduck"
  ["contact_twitter"]=>
  string(1) "-"
  ["contact_line"]=>
  string(6) "fasher"
  ["contact_other"]=>
  string(1) "-"
  ["pm_name"]=>
  string(55) "นางมัณยาพร วัฒนธรรม"
  ["pm_relation"]=>
  string(15) "มารดา"
  ["pm_phone"]=>
  string(12) "095-246-6611"
  ["pm_address"]=>
  string(153) "375 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาส 45-47 ต้นซอย ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230"
  ["school_name"]=>
  string(30) "สตรีวิทยา๒"
  ["school_province"]=>
  string(39) "กรุงเทพมหานคร"
  ["school_qualification"]=>
  string(51) "มัธยมศึกษาตอนปลาย"
  ["school_year"]=>
  string(4) "2554"
  ["school_gpa"]=>
  string(4) "2.82"
  ["vocational_name"]=>
  NULL
  ["vocational_province"]=>
  NULL
  ["vocational_qualification"]=>
  NULL
  ["vocational_year"]=>
  string(1) "0"
  ["vocational_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["bachelor_faculty"]=>
  string(33) "มนุษยศาสตร์"
  ["bachelor_branch"]=>
  string(42) "ปรัชญาและศาสนา"
  ["bachelor_institution"]=>
  string(66) "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
  ["bachelor_year"]=>
  string(4) "2558"
  ["bachelor_gpa"]=>
  string(4) "3.12"
  ["master_faculty"]=>
  NULL
  ["master_branch"]=>
  NULL
  ["master_institution"]=>
  NULL
  ["master_year"]=>
  string(1) "0"
  ["master_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["doctorate_faculty"]=>
  NULL
  ["doctorate_branch"]=>
  NULL
  ["doctorate_institution"]=>
  NULL
  ["doctorate_year"]=>
  string(1) "0"
  ["doctorate_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["studying_degree"]=>
  string(15) "Master's degree"
  ["studying_class"]=>
  NULL
  ["studying_faculty"]=>
  string(7) "Politcs"
  ["studying_branch"]=>
  string(44) "International Security and Global Governance"
  ["studying_institution"]=>
  string(30) "Birkbeck, University of London"
  ["studying_country"]=>
  string(14) "United Kingdom"
  ["studying_gpa"]=>
  string(1) "-"
  ["training1_course"]=>
  string(18) "Student Internship"
  ["training1_institution"]=>
  string(18) "US Embassy Bangkok"
  ["training1_period"]=>
  string(8) "2 months"
  ["training2_course"]=>
  NULL
  ["training2_institution"]=>
  NULL
  ["training2_period"]=>
  NULL
  ["training3_course"]=>
  NULL
  ["training3_institution"]=>
  NULL
  ["training3_period"]=>
  NULL
  ["career_name"]=>
  string(14) "Social Workers"
  ["career_company"]=>
  string(34) "Bangkok Refugee Center (BRC-UNHCR)"
  ["career_position"]=>
  string(19) "Information Officer"
  ["career_period"]=>
  string(8) "7 months"
  ["career_phone"]=>
  string(10) "0958539924"
  ["career_web"]=>
  string(32) "Facebook- Bangkok Refugee Center"
  ["language_english"]=>
  bool(false)
  ["language_english_level"]=>
  int(3)
  ["language_china"]=>
  bool(false)
  ["language_china_level"]=>
  int(0)
  ["language_jpan"]=>
  bool(false)
  ["language_japan_level"]=>
  int(0)
  ["language_other"]=>
  NULL
  ["language_other_level"]=>
  int(0)
  ["talent"]=>
  string(80) "ร้องเพลง เล่นเปียโน แต่งเพลง"
  ["body_height"]=>
  string(3) "170"
  ["body_weight"]=>
  string(2) "55"
  ["body_chest"]=>
  string(2) "35"
  ["body_waistline"]=>
  string(2) "26"
  ["body_hips"]=>
  string(2) "38"
  ["body_shirts"]=>
  string(1) "M"
  ["body_shoes"]=>
  string(5) "39-40"
  ["body_swimsuit"]=>
  string(3) "M-L"
  ["contest1_name"]=>
  string(79) "Miss Mini English Program (ของโครงการสองภาษา)"
  ["contest1_year"]=>
  string(4) "2548"
  ["contest1_povince"]=>
  string(39) "กรุงเทพมหานคร"
  ["contest1_position"]=>
  string(30) "Miss Mini English Program 2005"
  ["contest2_name"]=>
  NULL
  ["contest2_year"]=>
  NULL
  ["contest2_povince"]=>
  NULL
  ["contest2_position"]=>
  NULL
  ["contest3_name"]=>
  NULL
  ["contest3_year"]=>
  NULL
  ["contest3_povince"]=>
  NULL
  ["contest3_position"]=>
  NULL
  ["portfolio"]=>
  string(442) "-Kinder Bueno Chocolate Advertisement South East Asia ( London, 2018)
-Bridal model (London, 2018)
-Business Model (London, 2018)
-USAID Cash AWARD (2016) (US Embassy Bangkok)
-Dtac Telenor Youth Summit project passed to final round (คนชนะโปรเจคจะได้ไปร่วมงาน Nobel สันติภาพที่นอร์เวย์ และได้พูดคุยกับมาลาลา)"
  ["entertain_under"]=>
  NULL
  ["entertain_period"]=>
  NULL
  ["entertain_phone"]=>
  NULL
  ["entertain_manager_name"]=>
  NULL
  ["entertain_manager_phone"]=>
  NULL
  ["entertain_manager_company"]=>
  NULL
  ["parent_name"]=>
  NULL
  ["parent_relation"]=>
  NULL
  ["parent_card_id"]=>
  string(1) "0"
  ["parent_home_no"]=>
  NULL
  ["parent_village_no"]=>
  string(1) "0"
  ["parent_lane"]=>
  NULL
  ["parent_streee"]=>
  NULL
  ["parent_province"]=>
  NULL
  ["parent_district"]=>
  NULL
  ["parent_sub_district"]=>
  NULL
  ["parent_phone"]=>
  NULL
  ["parent_contact_other"]=>
  NULL
  ["external_checkin_lastdate"]=>
  NULL
  ["attitude"]=>
  string(1727) "การที่เราออกมาปลุกระดม สนับสนุนความงามที่คนลืมให้คุณค่าไปในยุคปัจจุบันคือ ความงามที่มาจากภายในค่ะ หรือความงามที่สัมผัสได้ด้วยใจค่ะ ซึ่งความงามที่มาจากภายในแน่นอนว่าสามารถสร้างประโยชน์ และเป็นแรงผลักดันให้สังคมและโลกของเราเป็นโลกที่สวยงามขึ้นได้คือ Peaceful mind or Inner Shine ตือการออกไปทำความดี สนับสนุนถึงการตระหนักถึงการรับผิดชอบสังคมร่วมกันให้เป็นจิตสำนึก การเคารพธรรมชาติ ซี่งถ้าเรามีสิ่งนี้ เราปลุกระดมให้สังคมเกิดความสงบสุขได้ โลกของเราก็จะสวยงามมากขึ้น ความงามที่เกิดขึ้นจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่คนๆเดียว แต่เป็นความงามที่สามารถสร้างความสุขให้แก่สังคมส่วนรวมได้ค่ะ นั่นคือความงามที่แท้จริงที่ฟ้าคิดค่ะ"
  ["first_do_if_win"]=>
  string(1795) "กล่าวขอบคุณทุกๆที่คอยให้ความช่วยเหลือค่ะ พยายามจะขอบคุณให้ครบค่ะและสร้างแรงบันดาลใจว่า ความสำเร็จนี้ฟ้าพร้อมที่จะแชร์ร่วมกับสังคมค่ะ และแบ่งเงินรางวัลส่วนนึงไปบริจาคตามโครงการต่างๆของประเทศไทยที่สมควรได้รับความช่วยเหลือจากชาวไทยมากกว่านี้ค่ะ เช่น 1. ศูนย์วิจัยโรคมะเร็งจุฬา ที่ยังขาดทุนในการวิจัย ซึ่งถ้าสำเร็จ เราจะสามารถสร้างยาเพื่อคนไทยเองลดค่านำยาเข้าจากต่างประเทศได้ ราคายาต้านมะเร็งจะลดลงหลายเท่าเลยค่ะ เราจะสามารถช่วยต่อชีวิตให้แก่คนไทยหลายๆคนได้เยอะมากๆเลยนะคะ หรือ มูลนิธิช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่างๆ และแต่ละครั้งก็จะใช้ Social Network ลงนะคะว่าทำไปถึงได้บริจาคเงินให้แต่ละที่ เพื่อพวกเค้าจะได้รับความสนใจมากขึ้นค่ะ"
  ["sender_contest_name"]=>
  NULL
  ["image1"]=>
  string(74) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/179-1558804302-IMG_1420.JPG"
  ["image2"]=>
  string(74) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/179-1558804302-IMG_1202.PNG"
  ["image3"]=>
  string(74) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/179-1558804303-IMG_1239.PNG"
  ["image4"]=>
  string(112) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/179-1558804305-60901098_814233402268292_8011037609692233728_n.jpg"
  ["image5"]=>
  string(112) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/179-1558804305-61094342_297096431178293_8601464616389705728_n.jpg"
  ["video1"]=>
  string(88) "https://img.missuniverse.in.th/images/179-1558804305-580451245.892023แก้ไข.mp4"
  ["status"]=>
  int(0)
  ["created_at"]=>
  string(19) "2019-05-10 08:26:01"
  ["updated_at"]=>
  string(19) "2019-05-30 13:22:02"
  ["pdf_link"]=>
  string(50) "https://img.missuniverse.in.th/pdf/profile_179.pdf"
  ["age"]=>
  int(26)
  ["card_issue_location"]=>
  string(24) "ลาดพร้าว"
  ["name_nickname"]=>
  string(9) "ฟ้า"
  ["name_contest_th"]=>
  string(40) "ปรภัค มารยาตร์"
  ["name_contest_en"]=>
  string(17) "Porrapark Marayat"
  ["passport_id"]=>
  string(255) "AA7528048                                                                                                                           "
  ["food_allergy"]=>
  string(1) "-"
  ["congenital_disease"]=>
  string(1) "-"
  ["travel_is"]=>
  bool(true)
  ["udom_faculty"]=>
  NULL
  ["udom_branch"]=>
  NULL
  ["udom_institution"]=>
  NULL
  ["udom_year"]=>
  string(1) "0"
  ["udom_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["entertain_is"]=>
  int(0)
  ["explain_yourself"]=>
  string(4567) "ฟ้าเป็นผู้หญิงที่เชื่อในความสุข ความสวยงามของคนเรา ที่สามารถแบ่งบันกับคนรอบข้างได้มากกว่าความสุขของคนๆเดียว ในมุมมองของฟ้า Miss Universe มีความยิ่งใหญ่มากๆค่ะ เพราะมันคือ Universe มันไม่ใช่เรื่องของคนๆเดียว มันคือสิ่งที่ทำให้คุณเป็นผู้หญิงของ Universe ผู้หญิงที่พร้อมที่จะ สร้างแรงบันดาลใจและทำให้สังคมของเราดีขึ้น การที่ฟ้าเข้าร่วม MUT ฟ้าเห้นว่ามันคือโอกาสของการให้ โอกาสของการใช้ตำแหน่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด สิ่งที่อยากจะทำก็คือ ช่วยผลักดันสิทธิมนุษน เพราะทุกวันนี้สังคมของเราเกิดความขัดแย้งเพราะความแตกต่าง เห็นต่างมาก ซึ่งความจริงแล้วถ้าความต่างนั้นไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน เราก็ควรที่จะยอมรับในตัวซึ่งกันและกัน ปัญหาความขัดแย้งควรจะแก้ที่ต้นเหตุ ซึ่งปัญหาเรื่องผู้ลี้ภัยที่ฟ้าทำงานมา ก็เป็นตัวอย่าง สังคมชอบมองหาประเทศที่3 ที่จะรองรับพวกเค้าแต่ไม่มองว่าจริงๆแล้วส่วนที่จะแก้คือการผลักดันให้ประเทศที่มีกฏหมายปิด ไม่ยอมรับความเห็นต่างเรื่องศาสนา การเมืองหรือ ความชอบส่วนบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ถ้ามันไม่เดือดร้อนใครๆ เชื่อมั้ยคะว่าบนโลกของเราตอนนี้มีผู้คนมากมายที่ มีควา่มสามารถมากกว่าฟ้า มีความคิด มีสิ่งที่เค้าอยากจะทำ มีความฝันเหมือนฟ้า ติดอยู่ที่ Camp ผู้ลี้ภัย และฟ้าก็หวังว่าสักวัน พวกเค้าจะมีโอกาสได้ทำตามความฝันของพวกเค้า ได้ใช้ศักยภาพที่มี ได้รับความเท่าเทียม การเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้สังคมของเรา มีความสงบสุขได้มากขึ้น มันก็จะมีแต่รอยยิ้มและเป็นสังคมที่สวยงามจากใจจริงๆ สังคมที่มีความสงบสึขจากใจ นั่นคือ Empowering Beauty ที่มีมากกว่าตาเห็นและแชร์กันได้ทั่วโลกค่ะ ฟ้าอยากจะเป็นผู้หญิงเพื่อสังคม อยากจะเป็น ผู้นำทางด้านความสวยแบบมีคุณค่าในสังคมไทย จนไปสู่สากลค่ะ อยากให้คนไทยให้โอกาสนางงามที่ไม่ได้หน้าตาสวยที่สุดมากกว่านี้ เพราะมันจะทำให้คนลืมคุณค่าทางจิตใจไปค่ะ"
  ["mother_name"]=>
  string(55) "นางมัณยาพร วัฒนธรรม"
  ["father_name"]=>
  string(47) "รต.จารึก มารยาตร์"
 }
}

© Copyright 2019 T.P.N. - All Rights Reserved