เป็นคนอดทน

PATTARAPORN PATTARAKORN

Vote: 293

Vote

object(stdClass)#254 (15) {
 ["id"]=>
 int(356)
 ["facebook_id"]=>
 int(1937231416377001)
 ["email"]=>
 string(25) "[email protected]"
 ["name"]=>
 string(23) "Pattaraporn Pattarakorn"
 ["avatar"]=>
 NULL
 ["token"]=>
 string(16) "jSUbe_1558840634"
 ["status"]=>
 int(8)
 ["created_at"]=>
 string(19) "2019-05-16 16:15:52"
 ["updated_at"]=>
 string(19) "2019-05-30 13:45:19"
 ["url_qr"]=>
 string(41) "https://img.missuniverse.in.th/qrcode/356"
 ["phone_no"]=>
 NULL
 ["c_order"]=>
 int(26)
 ["c_no"]=>
 int(24)
 ["bio"]=>
 object(stdClass)#265 (11) {
  ["id"]=>
  int(24)
  ["contestants_id"]=>
  int(356)
  ["image1"]=>
  string(18) "24-PATTARAPORN.jpg"
  ["image2"]=>
  NULL
  ["image3"]=>
  NULL
  ["video"]=>
  string(6) "24.mp4"
  ["quote"]=>
  string(30) "เป็นคนอดทน"
  ["fb"]=>
  NULL
  ["ig"]=>
  NULL
  ["created_at"]=>
  NULL
  ["updated_at"]=>
  NULL
 }
 ["profile"]=>
 object(stdClass)#266 (162) {
  ["id"]=>
  int(356)
  ["contestants_id"]=>
  int(356)
  ["name_old_1"]=>
  NULL
  ["name_old_2"]=>
  NULL
  ["card_id"]=>
  int(2670101050306)
  ["card_name_th"]=>
  string(40) "ภัทรพร ภัทรากร"
  ["card_name_en"]=>
  string(23) "PATTARAPORN PATTARAKORN"
  ["card_birthday"]=>
  string(10) "1992-10-09"
  ["card_date_of_issue"]=>
  string(10) "2026-10-08"
  ["card_home_no"]=>
  string(3) "166"
  ["card_village_no"]=>
  string(1) "3"
  ["card_lane"]=>
  NULL
  ["card_streee"]=>
  string(43) "สระบุรี-หล่มสัก"
  ["card_province"]=>
  string(27) "เพชรบูรณ์"
  ["card_district"]=>
  string(42) "เมืองเพชรบูรณ์"
  ["card_sub_district"]=>
  string(18) "ชอนไพร"
  ["address_home_no"]=>
  string(5) "81/83"
  ["address_village_no"]=>
  string(1) "0"
  ["address_lane"]=>
  string(25) "พหลโยธิน7"
  ["address_streee"]=>
  string(24) "พหลโยธิน"
  ["address_province"]=>
  string(21) "กรุงเทพ"
  ["address_district"]=>
  string(15) "พญาไท"
  ["address_sub_district"]=>
  string(15) "พญาไท"
  ["address_phone"]=>
  string(10) "0858739992"
  ["address_phone_home"]=>
  NULL
  ["contact_email"]=>
  string(24) "[email protected]"
  ["contact_facebook"]=>
  NULL
  ["contact_instagram"]=>
  NULL
  ["contact_twitter"]=>
  NULL
  ["contact_line"]=>
  NULL
  ["contact_other"]=>
  NULL
  ["pm_name"]=>
  string(46) "เครือวัลย์ พานิช"
  ["pm_relation"]=>
  string(15) "มารดา"
  ["pm_phone"]=>
  string(10) "0850495935"
  ["pm_address"]=>
  NULL
  ["school_name"]=>
  string(66) "เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์"
  ["school_province"]=>
  string(27) "เพชรบูรณ์"
  ["school_qualification"]=>
  string(30) "มัธยมศึกษา"
  ["school_year"]=>
  string(4) "2554"
  ["school_gpa"]=>
  string(4) "3.90"
  ["vocational_name"]=>
  NULL
  ["vocational_province"]=>
  NULL
  ["vocational_qualification"]=>
  NULL
  ["vocational_year"]=>
  string(1) "0"
  ["vocational_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["bachelor_faculty"]=>
  NULL
  ["bachelor_branch"]=>
  NULL
  ["bachelor_institution"]=>
  NULL
  ["bachelor_year"]=>
  string(1) "0"
  ["bachelor_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["master_faculty"]=>
  NULL
  ["master_branch"]=>
  NULL
  ["master_institution"]=>
  NULL
  ["master_year"]=>
  string(1) "0"
  ["master_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["doctorate_faculty"]=>
  NULL
  ["doctorate_branch"]=>
  NULL
  ["doctorate_institution"]=>
  NULL
  ["doctorate_year"]=>
  string(1) "0"
  ["doctorate_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["studying_degree"]=>
  NULL
  ["studying_class"]=>
  NULL
  ["studying_faculty"]=>
  NULL
  ["studying_branch"]=>
  NULL
  ["studying_institution"]=>
  NULL
  ["studying_country"]=>
  NULL
  ["studying_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["training1_course"]=>
  string(38) "Anti-Aging Sport and Wellness Medicine"
  ["training1_institution"]=>
  string(66) "มาหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"
  ["training1_period"]=>
  string(17) "3 เดือน"
  ["training2_course"]=>
  NULL
  ["training2_institution"]=>
  NULL
  ["training2_period"]=>
  NULL
  ["training3_course"]=>
  NULL
  ["training3_institution"]=>
  NULL
  ["training3_period"]=>
  NULL
  ["career_name"]=>
  string(15) "แพทย์"
  ["career_company"]=>
  string(33) "ลินนาคลินิค"
  ["career_position"]=>
  string(15) "แพทย์"
  ["career_period"]=>
  string(7) "2ปี"
  ["career_phone"]=>
  string(10) "0858739992"
  ["career_web"]=>
  string(19) "www.linnaclinic.com"
  ["language_english"]=>
  bool(false)
  ["language_english_level"]=>
  int(1)
  ["language_china"]=>
  bool(false)
  ["language_china_level"]=>
  int(0)
  ["language_jpan"]=>
  bool(false)
  ["language_japan_level"]=>
  int(0)
  ["language_other"]=>
  NULL
  ["language_other_level"]=>
  int(0)
  ["talent"]=>
  string(115) "ทำอาหาร ภาษาใบ้พื้นฐาน มวยไทย เล่นซอด้วง"
  ["body_height"]=>
  string(3) "169"
  ["body_weight"]=>
  string(2) "54"
  ["body_chest"]=>
  string(2) "33"
  ["body_waistline"]=>
  string(2) "25"
  ["body_hips"]=>
  string(2) "37"
  ["body_shirts"]=>
  string(1) "M"
  ["body_shoes"]=>
  string(5) "39-40"
  ["body_swimsuit"]=>
  string(1) "M"
  ["contest1_name"]=>
  string(39) "ธิดามะขามหวาน"
  ["contest1_year"]=>
  string(4) "2554"
  ["contest1_povince"]=>
  string(27) "เพชรบูรณ์"
  ["contest1_position"]=>
  string(58) "รองชนะเลิศอันดับที่2"
  ["contest2_name"]=>
  NULL
  ["contest2_year"]=>
  NULL
  ["contest2_povince"]=>
  NULL
  ["contest2_position"]=>
  NULL
  ["contest3_name"]=>
  NULL
  ["contest3_year"]=>
  NULL
  ["contest3_povince"]=>
  NULL
  ["contest3_position"]=>
  NULL
  ["portfolio"]=>
  string(107) "ถ่ายแบบนิตยสาร HealthToday ฉบับเดือนธันวาคม2017"
  ["entertain_under"]=>
  NULL
  ["entertain_period"]=>
  NULL
  ["entertain_phone"]=>
  NULL
  ["entertain_manager_name"]=>
  string(46) "เครือวัลย์ พานิช"
  ["entertain_manager_phone"]=>
  string(10) "0850495935"
  ["entertain_manager_company"]=>
  NULL
  ["parent_name"]=>
  NULL
  ["parent_relation"]=>
  NULL
  ["parent_card_id"]=>
  string(1) "0"
  ["parent_home_no"]=>
  NULL
  ["parent_village_no"]=>
  string(1) "0"
  ["parent_lane"]=>
  NULL
  ["parent_streee"]=>
  NULL
  ["parent_province"]=>
  NULL
  ["parent_district"]=>
  NULL
  ["parent_sub_district"]=>
  NULL
  ["parent_phone"]=>
  NULL
  ["parent_contact_other"]=>
  NULL
  ["external_checkin_lastdate"]=>
  NULL
  ["attitude"]=>
  string(398) "เป็นความสวยที่มีมากกว่าความสวยเพียงอย่างเดียว มีพลังบวก มีแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงและเกิดแรงบันดาลใจในการทำสิ่งที่ดี"
  ["first_do_if_win"]=>
  string(431) "กราบขอบพระคุณคูณพ่อ คุณแม่ ที่คอยสนับสนุส ปลูกฝัง สร้างแรงบัลดาลใจที่จะเป็นผู้ให้ พร้อมขับเคลื่อนสังคมและเตรียมเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อคว้ามงที่สาม"
  ["sender_contest_name"]=>
  NULL
  ["image1"]=>
  string(78) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/356-1558843277-21-05-194204.jpg"
  ["image2"]=>
  string(70) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/356-1558807840-MUT3.jpg"
  ["image3"]=>
  string(70) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/356-1558807840-MUT5.jpg"
  ["image4"]=>
  string(70) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/356-1558840936-MUT7.jpg"
  ["image5"]=>
  string(70) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/356-1558807846-MUT4.jpg"
  ["video1"]=>
  string(60) "https://img.missuniverse.in.th/images/356-1558809469-MUT.mp4"
  ["status"]=>
  int(0)
  ["created_at"]=>
  string(19) "2019-05-16 16:15:52"
  ["updated_at"]=>
  string(19) "2019-05-30 13:24:07"
  ["pdf_link"]=>
  string(50) "https://img.missuniverse.in.th/pdf/profile_356.pdf"
  ["age"]=>
  int(0)
  ["card_issue_location"]=>
  NULL
  ["name_nickname"]=>
  NULL
  ["name_contest_th"]=>
  NULL
  ["name_contest_en"]=>
  NULL
  ["passport_id"]=>
  NULL
  ["food_allergy"]=>
  string(15) "ไม่มี"
  ["congenital_disease"]=>
  string(15) "ไม่มี"
  ["travel_is"]=>
  bool(true)
  ["udom_faculty"]=>
  string(106) "วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต"
  ["udom_branch"]=>
  string(24) "ปทุมธานี"
  ["udom_institution"]=>
  string(69) "หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต"
  ["udom_year"]=>
  string(1) "0"
  ["udom_gpa"]=>
  string(4) "2.60"
  ["entertain_is"]=>
  int(0)
  ["explain_yourself"]=>
  string(422) "เป็นคนมุ่งมั่น กล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองรัก อยากแสดงความเป็นไทย ของดีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก เช่น อาหาร ศิลปะไทย และ รณรงค์เรื่องภัยคุกคามทางเพศ"
  ["mother_name"]=>
  string(46) "เครือวัลย์ พานิช"
  ["father_name"]=>
  string(37) "ปวงพล ภัทรากร"
 }
}

© Copyright 2019 T.P.N. - All Rights Reserved