มุ่งมั่น มีเป้าหมายชัดเจน ชอบให้ความสุข ถ้าใครทุกข์ก็อยากปลอบใจ

NUTTAWAN MATCHIMWONG

Vote: 625

© Copyright 2019 T.P.N. - All Rights Reserved