เข้มแข็ง การตัวเล็กหรือใหญ่ไม่ได้วัดค่าเรา ความตั้งใจเท่านั้นที่วัดได้

SIRINTRA MEENUN

Vote: 85

© Copyright 2019 T.P.N. - All Rights Reserved