ผ่านความผิดหวังมามาก มีความอดทนสูง

Nutchananun Chantim

Vote: 0

Vote

object(stdClass)#254 (15) {
 ["id"]=>
 int(180)
 ["facebook_id"]=>
 int(1150246595184214)
 ["email"]=>
 string(19) "[email protected]"
 ["name"]=>
 string(14) "Fa Nutchananun"
 ["avatar"]=>
 NULL
 ["token"]=>
 string(16) "bGmPo_1558886056"
 ["status"]=>
 int(8)
 ["created_at"]=>
 string(19) "2019-05-10 08:29:27"
 ["updated_at"]=>
 string(19) "2019-05-31 03:47:48"
 ["url_qr"]=>
 string(41) "https://img.missuniverse.in.th/qrcode/180"
 ["phone_no"]=>
 NULL
 ["c_order"]=>
 int(59)
 ["c_no"]=>
 int(30)
 ["bio"]=>
 object(stdClass)#265 (11) {
  ["id"]=>
  int(30)
  ["contestants_id"]=>
  int(180)
  ["image1"]=>
  string(18) "30-NUTCHANANUN.jpg"
  ["image2"]=>
  NULL
  ["image3"]=>
  NULL
  ["video"]=>
  string(6) "30.mp4"
  ["quote"]=>
  string(100) "ผ่านความผิดหวังมามาก มีความอดทนสูง"
  ["fb"]=>
  NULL
  ["ig"]=>
  NULL
  ["created_at"]=>
  NULL
  ["updated_at"]=>
  NULL
 }
 ["profile"]=>
 object(stdClass)#266 (162) {
  ["id"]=>
  int(180)
  ["contestants_id"]=>
  int(180)
  ["name_old_1"]=>
  string(52) "ชฎารัตน์ นวลจันทร์"
  ["name_old_2"]=>
  NULL
  ["card_id"]=>
  int(1129700078261)
  ["card_name_th"]=>
  string(58) "ณัฏฐ์ชนานันท์ จันทิม"
  ["card_name_en"]=>
  string(19) "Nutchananun Chantim"
  ["card_birthday"]=>
  string(10) "1995-07-11"
  ["card_date_of_issue"]=>
  string(10) "2024-07-10"
  ["card_home_no"]=>
  string(5) "59/12"
  ["card_village_no"]=>
  string(1) "4"
  ["card_lane"]=>
  NULL
  ["card_streee"]=>
  string(36) "เลียบคลองแปด"
  ["card_province"]=>
  string(24) "ปทุมธานี"
  ["card_district"]=>
  string(24) "หนองเสือ"
  ["card_sub_district"]=>
  string(24) "บึงชำอ้อ"
  ["address_home_no"]=>
  string(5) "59/12"
  ["address_village_no"]=>
  string(1) "4"
  ["address_lane"]=>
  NULL
  ["address_streee"]=>
  string(36) "เลียบคลองแปด"
  ["address_province"]=>
  string(24) "ปทุมธานี"
  ["address_district"]=>
  string(24) "หนองเสือ"
  ["address_sub_district"]=>
  string(24) "บึงชำอ้อ"
  ["address_phone"]=>
  NULL
  ["address_phone_home"]=>
  NULL
  ["contact_email"]=>
  string(26) "[email protected]"
  ["contact_facebook"]=>
  string(14) "Fa Nutchananun"
  ["contact_instagram"]=>
  string(7) "fa.frrr"
  ["contact_twitter"]=>
  NULL
  ["contact_line"]=>
  string(10) "chadarat11"
  ["contact_other"]=>
  NULL
  ["pm_name"]=>
  string(43) "ปิยรัตน์ จันทิม"
  ["pm_relation"]=>
  string(15) "มารดา"
  ["pm_phone"]=>
  string(10) "0811223824"
  ["pm_address"]=>
  string(97) "59/12 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี12170"
  ["school_name"]=>
  string(36) "เตรียมบัณฑิต"
  ["school_province"]=>
  string(24) "ปทุมธานี"
  ["school_qualification"]=>
  string(27) "มัธยมปลาย"
  ["school_year"]=>
  string(4) "2556"
  ["school_gpa"]=>
  string(4) "3.06"
  ["vocational_name"]=>
  NULL
  ["vocational_province"]=>
  NULL
  ["vocational_qualification"]=>
  NULL
  ["vocational_year"]=>
  string(1) "0"
  ["vocational_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["bachelor_faculty"]=>
  string(18) "การบิน"
  ["bachelor_branch"]=>
  string(54) "บริหารกิจการการบิน"
  ["bachelor_institution"]=>
  string(78) "มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย"
  ["bachelor_year"]=>
  string(4) "2559"
  ["bachelor_gpa"]=>
  string(4) "2.05"
  ["master_faculty"]=>
  NULL
  ["master_branch"]=>
  NULL
  ["master_institution"]=>
  NULL
  ["master_year"]=>
  string(1) "0"
  ["master_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["doctorate_faculty"]=>
  NULL
  ["doctorate_branch"]=>
  NULL
  ["doctorate_institution"]=>
  NULL
  ["doctorate_year"]=>
  string(1) "0"
  ["doctorate_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["studying_degree"]=>
  NULL
  ["studying_class"]=>
  NULL
  ["studying_faculty"]=>
  NULL
  ["studying_branch"]=>
  NULL
  ["studying_institution"]=>
  NULL
  ["studying_country"]=>
  NULL
  ["studying_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["training1_course"]=>
  NULL
  ["training1_institution"]=>
  NULL
  ["training1_period"]=>
  NULL
  ["training2_course"]=>
  NULL
  ["training2_institution"]=>
  NULL
  ["training2_period"]=>
  NULL
  ["training3_course"]=>
  NULL
  ["training3_institution"]=>
  NULL
  ["training3_period"]=>
  NULL
  ["career_name"]=>
  NULL
  ["career_company"]=>
  NULL
  ["career_position"]=>
  NULL
  ["career_period"]=>
  NULL
  ["career_phone"]=>
  NULL
  ["career_web"]=>
  NULL
  ["language_english"]=>
  bool(false)
  ["language_english_level"]=>
  int(2)
  ["language_china"]=>
  bool(false)
  ["language_china_level"]=>
  int(0)
  ["language_jpan"]=>
  bool(false)
  ["language_japan_level"]=>
  int(0)
  ["language_other"]=>
  NULL
  ["language_other_level"]=>
  int(0)
  ["talent"]=>
  string(12) "เต้น"
  ["body_height"]=>
  string(3) "170"
  ["body_weight"]=>
  string(2) "48"
  ["body_chest"]=>
  string(2) "32"
  ["body_waistline"]=>
  string(2) "24"
  ["body_hips"]=>
  string(2) "35"
  ["body_shirts"]=>
  string(1) "S"
  ["body_shoes"]=>
  string(2) "40"
  ["body_swimsuit"]=>
  string(1) "M"
  ["contest1_name"]=>
  NULL
  ["contest1_year"]=>
  NULL
  ["contest1_povince"]=>
  NULL
  ["contest1_position"]=>
  NULL
  ["contest2_name"]=>
  NULL
  ["contest2_year"]=>
  NULL
  ["contest2_povince"]=>
  NULL
  ["contest2_position"]=>
  NULL
  ["contest3_name"]=>
  NULL
  ["contest3_year"]=>
  NULL
  ["contest3_povince"]=>
  NULL
  ["contest3_position"]=>
  NULL
  ["portfolio"]=>
  NULL
  ["entertain_under"]=>
  NULL
  ["entertain_period"]=>
  NULL
  ["entertain_phone"]=>
  NULL
  ["entertain_manager_name"]=>
  NULL
  ["entertain_manager_phone"]=>
  NULL
  ["entertain_manager_company"]=>
  NULL
  ["parent_name"]=>
  NULL
  ["parent_relation"]=>
  NULL
  ["parent_card_id"]=>
  string(1) "0"
  ["parent_home_no"]=>
  NULL
  ["parent_village_no"]=>
  string(1) "0"
  ["parent_lane"]=>
  NULL
  ["parent_streee"]=>
  NULL
  ["parent_province"]=>
  NULL
  ["parent_district"]=>
  NULL
  ["parent_sub_district"]=>
  NULL
  ["parent_phone"]=>
  NULL
  ["parent_contact_other"]=>
  NULL
  ["external_checkin_lastdate"]=>
  NULL
  ["attitude"]=>
  string(335) "คือพลังแห่งความสวย ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆไปในทางที่ดีได้ สวยในที่นี่หมายถึง สวยทั้งความคิด คำพูด และการกระทำ"
  ["first_do_if_win"]=>
  string(492) "สิื่งแรกที่ฟาจะทำคือขอบคุณทุกคนที่ส่งเสริมและสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือทางกองประกวดและฟาร์ก็จะดำรงหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งค่ะ"
  ["sender_contest_name"]=>
  NULL
  ["image1"]=>
  string(79) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/180-1558881637-1558879060971.jpg"
  ["image2"]=>
  string(79) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/180-1558881637-1558879882566.jpg"
  ["image3"]=>
  string(79) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/180-1558881637-1558879880596.jpg"
  ["image4"]=>
  string(79) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/180-1558881637-1558879891269.jpg"
  ["image5"]=>
  string(73) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/180-1558881638-MU41163.jpg"
  ["video1"]=>
  string(71) "https://img.missuniverse.in.th/images/180-1558883720-FA FOR MUT2019.mp4"
  ["status"]=>
  int(0)
  ["created_at"]=>
  string(19) "2019-05-10 08:29:27"
  ["updated_at"]=>
  string(19) "2019-05-30 13:21:11"
  ["pdf_link"]=>
  string(50) "https://img.missuniverse.in.th/pdf/profile_180.pdf"
  ["age"]=>
  int(23)
  ["card_issue_location"]=>
  string(24) "หนองเสือ"
  ["name_nickname"]=>
  string(12) "ฟาร์"
  ["name_contest_th"]=>
  string(58) "ณัฏฐ์ชนานันท์ จันทิม"
  ["name_contest_en"]=>
  string(19) "Nutchananun Chantim"
  ["passport_id"]=>
  NULL
  ["food_allergy"]=>
  NULL
  ["congenital_disease"]=>
  NULL
  ["travel_is"]=>
  bool(true)
  ["udom_faculty"]=>
  NULL
  ["udom_branch"]=>
  NULL
  ["udom_institution"]=>
  NULL
  ["udom_year"]=>
  string(1) "0"
  ["udom_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["entertain_is"]=>
  int(0)
  ["explain_yourself"]=>
  string(700) "ฟาร์เป็นคนที่ชอบความท้าทาย ถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่ทางของเราแต่เราก็เลือกที่จะเดินต่อ เลือกที่จะสู้และทำออกมาให้ดีที่สุด ฟาร์ผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายยอมรับว่ามีท้อบ้าง แต่ฟาร์ไม่เคยหยุดสู้สร้างพลังบวกให้กับตัวเองเพื่อก้าวต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ"
  ["mother_name"]=>
  string(43) "ปิยรัตน์ จันทิม"
  ["father_name"]=>
  string(43) "ชัยยา นวลจันทร์"
 }
}

© Copyright 2019 T.P.N. - All Rights Reserved