ทุกอย่างมีความหมายในชีวิตเธอ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มีพลังได้ จากการสร้างกำลังใจ

Sarika Froemert

Vote: 10

Vote

object(stdClass)#254 (15) {
 ["id"]=>
 int(492)
 ["facebook_id"]=>
 int(10214050015188464)
 ["email"]=>
 string(23) "[email protected]"
 ["name"]=>
 string(15) "Sarika Froemert"
 ["avatar"]=>
 NULL
 ["token"]=>
 string(16) "MHVTM_1558665297"
 ["status"]=>
 int(8)
 ["created_at"]=>
 string(19) "2019-05-23 15:34:08"
 ["updated_at"]=>
 string(19) "2019-05-30 13:55:30"
 ["url_qr"]=>
 string(41) "https://img.missuniverse.in.th/qrcode/492"
 ["phone_no"]=>
 NULL
 ["c_order"]=>
 int(20)
 ["c_no"]=>
 int(39)
 ["bio"]=>
 object(stdClass)#265 (11) {
  ["id"]=>
  int(39)
  ["contestants_id"]=>
  int(492)
  ["image1"]=>
  string(13) "39-SARIKA.jpg"
  ["image2"]=>
  NULL
  ["image3"]=>
  NULL
  ["video"]=>
  string(6) "39.mp4"
  ["quote"]=>
  string(221) "ทุกอย่างมีความหมายในชีวิตเธอ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มีพลังได้ จากการสร้างกำลังใจ"
  ["fb"]=>
  NULL
  ["ig"]=>
  NULL
  ["created_at"]=>
  NULL
  ["updated_at"]=>
  NULL
 }
 ["profile"]=>
 object(stdClass)#266 (162) {
  ["id"]=>
  int(492)
  ["contestants_id"]=>
  int(492)
  ["name_old_1"]=>
  NULL
  ["name_old_2"]=>
  NULL
  ["card_id"]=>
  int(1509901578802)
  ["card_name_th"]=>
  string(46) "สาลิกา ฟอร์เมิรต"
  ["card_name_en"]=>
  string(15) "Sarika Froemert"
  ["card_birthday"]=>
  string(10) "1995-06-23"
  ["card_date_of_issue"]=>
  string(10) "2020-06-22"
  ["card_home_no"]=>
  string(3) "126"
  ["card_village_no"]=>
  string(1) "7"
  ["card_lane"]=>
  string(1) "-"
  ["card_streee"]=>
  string(1) "-"
  ["card_province"]=>
  string(27) "เชียงใหม่"
  ["card_district"]=>
  string(24) "สันกำแพง"
  ["card_sub_district"]=>
  string(21) "แม่ปูคา"
  ["address_home_no"]=>
  string(5) "95/68"
  ["address_village_no"]=>
  string(1) "-"
  ["address_lane"]=>
  string(1) "-"
  ["address_streee"]=>
  string(42) "นิมมานเหมินทร์"
  ["address_province"]=>
  string(27) "เชียงใหม่"
  ["address_district"]=>
  string(15) "เมือง"
  ["address_sub_district"]=>
  string(15) "สุเทพ"
  ["address_phone"]=>
  string(10) "0651234036"
  ["address_phone_home"]=>
  string(1) "-"
  ["contact_email"]=>
  string(29) "[email protected]"
  ["contact_facebook"]=>
  string(15) "Sarika Froemert"
  ["contact_instagram"]=>
  string(8) "sarika.f"
  ["contact_twitter"]=>
  string(1) "-"
  ["contact_line"]=>
  string(10) "0651233046"
  ["contact_other"]=>
  string(1) "-"
  ["pm_name"]=>
  string(43) "ทานตะวัน คมกลาง"
  ["pm_relation"]=>
  string(15) "มารดา"
  ["pm_phone"]=>
  string(10) "0979234656"
  ["pm_address"]=>
  string(170) "95/68 หมู่บ้านนันทวัน ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่"
  ["school_name"]=>
  string(75) "สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
  ["school_province"]=>
  string(27) "เชียงใหม่"
  ["school_qualification"]=>
  NULL
  ["school_year"]=>
  string(9) "2551-2557"
  ["school_gpa"]=>
  string(4) "3.61"
  ["vocational_name"]=>
  NULL
  ["vocational_province"]=>
  NULL
  ["vocational_qualification"]=>
  NULL
  ["vocational_year"]=>
  string(1) "0"
  ["vocational_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["bachelor_faculty"]=>
  string(23) "Asia Pacific Management"
  ["bachelor_branch"]=>
  string(37) "Strategic Management and Organization"
  ["bachelor_institution"]=>
  string(35) "Ritsumeikan Asia Pacific University"
  ["bachelor_year"]=>
  string(9) "2557-2560"
  ["bachelor_gpa"]=>
  string(4) "3.43"
  ["master_faculty"]=>
  NULL
  ["master_branch"]=>
  NULL
  ["master_institution"]=>
  NULL
  ["master_year"]=>
  string(1) "0"
  ["master_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["doctorate_faculty"]=>
  NULL
  ["doctorate_branch"]=>
  NULL
  ["doctorate_institution"]=>
  NULL
  ["doctorate_year"]=>
  string(1) "0"
  ["doctorate_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["studying_degree"]=>
  NULL
  ["studying_class"]=>
  NULL
  ["studying_faculty"]=>
  NULL
  ["studying_branch"]=>
  NULL
  ["studying_institution"]=>
  NULL
  ["studying_country"]=>
  NULL
  ["studying_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["training1_course"]=>
  NULL
  ["training1_institution"]=>
  NULL
  ["training1_period"]=>
  NULL
  ["training2_course"]=>
  NULL
  ["training2_institution"]=>
  NULL
  ["training2_period"]=>
  NULL
  ["training3_course"]=>
  NULL
  ["training3_institution"]=>
  NULL
  ["training3_period"]=>
  NULL
  ["career_name"]=>
  string(25) "Marketing Account Manager"
  ["career_company"]=>
  string(27) "The Smith Project Co., Ltd."
  ["career_position"]=>
  NULL
  ["career_period"]=>
  string(18) "10 เดือน"
  ["career_phone"]=>
  string(1) "-"
  ["career_web"]=>
  string(46) "https://www.facebook.com/thebooksmithbookshop/"
  ["language_english"]=>
  bool(false)
  ["language_english_level"]=>
  int(3)
  ["language_china"]=>
  bool(false)
  ["language_china_level"]=>
  int(0)
  ["language_jpan"]=>
  bool(false)
  ["language_japan_level"]=>
  int(0)
  ["language_other"]=>
  NULL
  ["language_other_level"]=>
  int(0)
  ["talent"]=>
  string(111) "เต้นซุมบ้า เต้นแจ้ส เต้นสเปน เล่นเปียโน"
  ["body_height"]=>
  string(3) "178"
  ["body_weight"]=>
  string(2) "59"
  ["body_chest"]=>
  string(2) "32"
  ["body_waistline"]=>
  string(2) "25"
  ["body_hips"]=>
  string(2) "36"
  ["body_shirts"]=>
  string(1) "S"
  ["body_shoes"]=>
  string(2) "42"
  ["body_swimsuit"]=>
  string(1) "M"
  ["contest1_name"]=>
  string(45) "นางสาวเชียงใหม่"
  ["contest1_year"]=>
  string(4) "2557"
  ["contest1_povince"]=>
  string(27) "เชียงใหม่"
  ["contest1_position"]=>
  string(59) "รองชนะเลิศอันดับที่ 4"
  ["contest2_name"]=>
  string(22) "Miss Universe Thailand"
  ["contest2_year"]=>
  string(4) "2561"
  ["contest2_povince"]=>
  string(39) "กรุงเทพมหานคร"
  ["contest2_position"]=>
  string(6) "Top 40"
  ["contest3_name"]=>
  NULL
  ["contest3_year"]=>
  NULL
  ["contest3_povince"]=>
  NULL
  ["contest3_position"]=>
  NULL
  ["portfolio"]=>
  string(536) "- เป็นนักเรียนทุน 100% มอบโดยมหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific University
- เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแข็งขันตอบคำถามและแก้ใขปัญหาทางธุรกิจที่ประเทศแคนาดา, เดนมาร์ก, ฮ่องกง และ สิงคโปร์
- Undergraduate Best Speaker and presentation, The 14th Asia Pacific Conference 2016"
  ["entertain_under"]=>
  NULL
  ["entertain_period"]=>
  NULL
  ["entertain_phone"]=>
  NULL
  ["entertain_manager_name"]=>
  string(15) "ไม่มี"
  ["entertain_manager_phone"]=>
  NULL
  ["entertain_manager_company"]=>
  NULL
  ["parent_name"]=>
  NULL
  ["parent_relation"]=>
  NULL
  ["parent_card_id"]=>
  string(1) "0"
  ["parent_home_no"]=>
  NULL
  ["parent_village_no"]=>
  string(1) "0"
  ["parent_lane"]=>
  NULL
  ["parent_streee"]=>
  NULL
  ["parent_province"]=>
  NULL
  ["parent_district"]=>
  NULL
  ["parent_sub_district"]=>
  NULL
  ["parent_phone"]=>
  NULL
  ["parent_contact_other"]=>
  NULL
  ["external_checkin_lastdate"]=>
  NULL
  ["attitude"]=>
  string(659) "Empowering Beauty ในทัศนคติแครอท คือการสร้างพลัง ผ่านการช่วยเหลือกันและกัน, ผ่านการส่งเสิรมให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเอง, ผ่านการเคารพสิทธิและความสามารถในการเลือกของแต่ละบุคคล และผ่านการคอยสร้างกำลังใจให้กันและกันฝ่าฟันอุปสรรคของทางเลือกนั้น"
  ["first_do_if_win"]=>
  string(664) "จะเป็นกระบอกเสียงให้กับมูลนิธิและองค์กรไทยที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนมากเพียงพอ โดยองค์กรแรกคือ Light For Kids Organization บ้านเด็กกำพร้า และเด็กชาวเขาที่แครอทเป็นอาสาสมัครอยู่ เด็กๆยังต้องการความช่วยเหลือในด้านสาธารณูปโภคที่จำเป็นและสำคํญ ค่ะ"
  ["sender_contest_name"]=>
  NULL
  ["image1"]=>
  string(100) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/492-1558667555-Screen Shot 2019-05-23 at 23.15.57.jpg"
  ["image2"]=>
  string(79) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/492-1558667556-carrot2150028.jpg"
  ["image3"]=>
  string(79) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/492-1558667570-carrot2150030.jpg"
  ["image4"]=>
  string(79) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/492-1558667575-carrot2150027.jpg"
  ["image5"]=>
  string(79) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/492-1558667579-carrot2150023.jpg"
  ["video1"]=>
  string(90) "https://img.missuniverse.in.th/images/492-1558668225-Sarika Froemert_Introduction(1) 2.mp4"
  ["status"]=>
  int(0)
  ["created_at"]=>
  string(19) "2019-05-23 15:34:08"
  ["updated_at"]=>
  string(19) "2019-05-30 13:28:37"
  ["pdf_link"]=>
  string(50) "https://img.missuniverse.in.th/pdf/profile_492.pdf"
  ["age"]=>
  int(23)
  ["card_issue_location"]=>
  NULL
  ["name_nickname"]=>
  string(15) "แครอท"
  ["name_contest_th"]=>
  string(65) "สาลิกา ฟอร์เมิรต คมกลาง"
  ["name_contest_en"]=>
  string(24) "Sarika Froemert Komklang"
  ["passport_id"]=>
  NULL
  ["food_allergy"]=>
  string(24) "ไม่มีค่ะ"
  ["congenital_disease"]=>
  string(24) "ไม่มีค่ะ"
  ["travel_is"]=>
  bool(true)
  ["udom_faculty"]=>
  NULL
  ["udom_branch"]=>
  NULL
  ["udom_institution"]=>
  NULL
  ["udom_year"]=>
  string(1) "0"
  ["udom_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["entertain_is"]=>
  int(0)
  ["explain_yourself"]=>
  string(725) "แครอทเป็นผู้หญิงที่เชื่อมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงตัวเองให้คู่ควรกับสิ่งที่แครอทต้องการ 
แครอทอยากจะให้สาธารณชนเห็นแครอทเป็นแรงบันดาลใจการไม่ยอมแพ้ในความฝัน แม้เคยพลาดมาแล้ว เราเริ่มต้นใหม่ นำข้อบกพร่องมาแก้ใขและพัฒนาตัวเอง จนพิชิตฝันได้สำเร็จค่ะ"
  ["mother_name"]=>
  string(43) "ทานตะวัน คมกลาง"
  ["father_name"]=>
  string(30) "Dr.agr. Rudolf Walter Froemert"
 }
}

© Copyright 2019 T.P.N. - All Rights Reserved