มีความพยายาม ตั้งใจ มีเป้าหมายจะต้องทำให้สำเร็จ ถ้าไม่ได้จะทำใหม่

Pannatorn Tanasansopin

Vote: 626

© Copyright 2019 T.P.N. - All Rights Reserved