มีความพยายาม ตั้งใจ มีเป้าหมายจะต้องทำให้สำเร็จ ถ้าไม่ได้จะทำใหม่

Pannatorn Tanasansopin

Vote: 290

Vote

object(stdClass)#254 (15) {
 ["id"]=>
 int(374)
 ["facebook_id"]=>
 int(123246005542337)
 ["email"]=>
 string(23) "[email protected]"
 ["name"]=>
 string(13) "Nok Pannatorn"
 ["avatar"]=>
 NULL
 ["token"]=>
 string(16) "xzuoR_1558189539"
 ["status"]=>
 int(8)
 ["created_at"]=>
 string(19) "2019-05-18 08:59:11"
 ["updated_at"]=>
 string(19) "2019-05-30 13:54:39"
 ["url_qr"]=>
 string(41) "https://img.missuniverse.in.th/qrcode/374"
 ["phone_no"]=>
 NULL
 ["c_order"]=>
 int(57)
 ["c_no"]=>
 int(40)
 ["bio"]=>
 object(stdClass)#265 (11) {
  ["id"]=>
  int(40)
  ["contestants_id"]=>
  int(374)
  ["image1"]=>
  string(16) "40-PANNATORN.jpg"
  ["image2"]=>
  NULL
  ["image3"]=>
  NULL
  ["video"]=>
  string(6) "40.mp4"
  ["quote"]=>
  string(189) "มีความพยายาม ตั้งใจ มีเป้าหมายจะต้องทำให้สำเร็จ ถ้าไม่ได้จะทำใหม่"
  ["fb"]=>
  NULL
  ["ig"]=>
  NULL
  ["created_at"]=>
  NULL
  ["updated_at"]=>
  NULL
 }
 ["profile"]=>
 object(stdClass)#266 (162) {
  ["id"]=>
  int(374)
  ["contestants_id"]=>
  int(374)
  ["name_old_1"]=>
  NULL
  ["name_old_2"]=>
  NULL
  ["card_id"]=>
  int(1103600028879)
  ["card_name_th"]=>
  string(49) "ปัณณธร ธนสารโสภิณ"
  ["card_name_en"]=>
  string(22) "Pannatorn Tanasansopin"
  ["card_birthday"]=>
  string(10) "1996-10-14"
  ["card_date_of_issue"]=>
  string(10) "2024-10-13"
  ["card_home_no"]=>
  string(7) "58/1379"
  ["card_village_no"]=>
  string(1) "0"
  ["card_lane"]=>
  string(24) "ราชพฤกษ์"
  ["card_streee"]=>
  string(27) "แจ้งวัฒนะ"
  ["card_province"]=>
  string(21) "นนทบุรี"
  ["card_district"]=>
  string(24) "ปากเกร็ด"
  ["card_sub_district"]=>
  string(24) "ปากเกร็ด"
  ["address_home_no"]=>
  string(7) "125/196"
  ["address_village_no"]=>
  string(1) "7"
  ["address_lane"]=>
  string(18) "มัณฑนา"
  ["address_streee"]=>
  string(28) "บางนา-ตราด"
  ["address_province"]=>
  string(33) "สมุทรปราการ"
  ["address_district"]=>
  string(18) "บางพลี"
  ["address_sub_district"]=>
  string(21) "บางโฉลง"
  ["address_phone"]=>
  string(10) "0635835414"
  ["address_phone_home"]=>
  string(1) "-"
  ["contact_email"]=>
  string(23) "[email protected]"
  ["contact_facebook"]=>
  string(13) "Nok Pannatorn"
  ["contact_instagram"]=>
  string(6) "Nokpnt"
  ["contact_twitter"]=>
  string(6) "Psnokk"
  ["contact_line"]=>
  string(6) "Nokpnt"
  ["contact_other"]=>
  NULL
  ["pm_name"]=>
  string(49) "กมลนิตย์ ศุขะบุตร"
  ["pm_relation"]=>
  string(15) "มารดา"
  ["pm_phone"]=>
  string(10) "0818334199"
  ["pm_address"]=>
  string(96) "125/196 ม.7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ"
  ["school_name"]=>
  string(27) "ศรีอยุธยา"
  ["school_province"]=>
  string(39) "กรุงเทพมหานคร"
  ["school_qualification"]=>
  string(46) "มัธยมศึกษาปีที่6"
  ["school_year"]=>
  string(4) "2557"
  ["school_gpa"]=>
  string(4) "3.33"
  ["vocational_name"]=>
  NULL
  ["vocational_province"]=>
  NULL
  ["vocational_qualification"]=>
  NULL
  ["vocational_year"]=>
  string(1) "0"
  ["vocational_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["bachelor_faculty"]=>
  NULL
  ["bachelor_branch"]=>
  NULL
  ["bachelor_institution"]=>
  NULL
  ["bachelor_year"]=>
  string(1) "0"
  ["bachelor_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["master_faculty"]=>
  NULL
  ["master_branch"]=>
  NULL
  ["master_institution"]=>
  NULL
  ["master_year"]=>
  string(1) "0"
  ["master_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["doctorate_faculty"]=>
  NULL
  ["doctorate_branch"]=>
  NULL
  ["doctorate_institution"]=>
  NULL
  ["doctorate_year"]=>
  string(1) "0"
  ["doctorate_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["studying_degree"]=>
  string(27) "ปริญญาตรี"
  ["studying_class"]=>
  string(72) "ปี4(กำลังรอทำเรื่องแจ้งจบ)"
  ["studying_faculty"]=>
  string(33) "กายภาพบำบัด"
  ["studying_branch"]=>
  string(33) "กายภาพบำบัด"
  ["studying_institution"]=>
  string(69) "หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"
  ["studying_country"]=>
  string(9) "ไทย"
  ["studying_gpa"]=>
  string(4) "3.40"
  ["training1_course"]=>
  NULL
  ["training1_institution"]=>
  NULL
  ["training1_period"]=>
  NULL
  ["training2_course"]=>
  NULL
  ["training2_institution"]=>
  NULL
  ["training2_period"]=>
  NULL
  ["training3_course"]=>
  NULL
  ["training3_institution"]=>
  NULL
  ["training3_period"]=>
  NULL
  ["career_name"]=>
  NULL
  ["career_company"]=>
  NULL
  ["career_position"]=>
  NULL
  ["career_period"]=>
  NULL
  ["career_phone"]=>
  NULL
  ["career_web"]=>
  NULL
  ["language_english"]=>
  bool(false)
  ["language_english_level"]=>
  int(1)
  ["language_china"]=>
  bool(false)
  ["language_china_level"]=>
  int(0)
  ["language_jpan"]=>
  bool(false)
  ["language_japan_level"]=>
  int(0)
  ["language_other"]=>
  NULL
  ["language_other_level"]=>
  int(0)
  ["talent"]=>
  string(129) "ให้คำแนะนำการออกกำลังกายและอาหารเพื่อสุขภาพ"
  ["body_height"]=>
  string(3) "170"
  ["body_weight"]=>
  string(2) "52"
  ["body_chest"]=>
  string(2) "31"
  ["body_waistline"]=>
  string(2) "25"
  ["body_hips"]=>
  string(4) "34.5"
  ["body_shirts"]=>
  string(1) "M"
  ["body_shoes"]=>
  string(2) "39"
  ["body_swimsuit"]=>
  string(1) "M"
  ["contest1_name"]=>
  NULL
  ["contest1_year"]=>
  NULL
  ["contest1_povince"]=>
  NULL
  ["contest1_position"]=>
  NULL
  ["contest2_name"]=>
  NULL
  ["contest2_year"]=>
  NULL
  ["contest2_povince"]=>
  NULL
  ["contest2_position"]=>
  NULL
  ["contest3_name"]=>
  NULL
  ["contest3_year"]=>
  NULL
  ["contest3_povince"]=>
  NULL
  ["contest3_position"]=>
  NULL
  ["portfolio"]=>
  string(284) "ดาวคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับทางมหาวิทยาลัย"
  ["entertain_under"]=>
  NULL
  ["entertain_period"]=>
  NULL
  ["entertain_phone"]=>
  NULL
  ["entertain_manager_name"]=>
  string(1) "-"
  ["entertain_manager_phone"]=>
  NULL
  ["entertain_manager_company"]=>
  NULL
  ["parent_name"]=>
  NULL
  ["parent_relation"]=>
  NULL
  ["parent_card_id"]=>
  string(1) "0"
  ["parent_home_no"]=>
  NULL
  ["parent_village_no"]=>
  string(1) "0"
  ["parent_lane"]=>
  NULL
  ["parent_streee"]=>
  NULL
  ["parent_province"]=>
  NULL
  ["parent_district"]=>
  NULL
  ["parent_sub_district"]=>
  NULL
  ["parent_phone"]=>
  NULL
  ["parent_contact_other"]=>
  NULL
  ["external_checkin_lastdate"]=>
  NULL
  ["attitude"]=>
  string(190) "การมีสุขภาพดี จิตใจดีเมตตาเอื้อเฟื้อนำไปสู่ความงามอย่างมีคุณค่่า"
  ["first_do_if_win"]=>
  string(162) "ทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและช่วยรณรงค์ให้คนมาบริจาคโลหิต"
  ["sender_contest_name"]=>
  NULL
  ["image1"]=>
  string(103) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/374-1558190465-01D71994-E372-421D-8A9B-1788EBF3D2D8.jpeg"
  ["image2"]=>
  string(103) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/374-1558190465-4447D19B-C2D8-4ECA-BBBF-528878EABB5C.jpeg"
  ["image3"]=>
  string(103) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/374-1558190465-CDEE616C-3DC5-4263-AB76-800C50F0FEB1.jpeg"
  ["image4"]=>
  string(103) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/374-1558190466-F2F20695-0FD5-4F43-BEFF-0490399D5449.jpeg"
  ["image5"]=>
  string(103) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/374-1558190466-C4344745-CC3D-424D-BFE2-C19B71641ED6.jpeg"
  ["video1"]=>
  string(93) "https://img.missuniverse.in.th/images/374-1558190467-08E1EA23-3504-4CED-B4D1-4A910B66DCFF.MOV"
  ["status"]=>
  int(0)
  ["created_at"]=>
  string(19) "2019-05-18 08:59:11"
  ["updated_at"]=>
  string(19) "2019-05-30 13:27:09"
  ["pdf_link"]=>
  string(50) "https://img.missuniverse.in.th/pdf/profile_374.pdf"
  ["age"]=>
  int(22)
  ["card_issue_location"]=>
  string(21) "ดินแเดง"
  ["name_nickname"]=>
  string(6) "นก"
  ["name_contest_th"]=>
  string(49) "ปัณณธร ธนสารโสภิณ"
  ["name_contest_en"]=>
  string(22) "Pannatorn Tanasansopin"
  ["passport_id"]=>
  string(255) "-                                                                                                                               "
  ["food_allergy"]=>
  string(15) "ไม่มี"
  ["congenital_disease"]=>
  string(15) "ไม่มี"
  ["travel_is"]=>
  bool(true)
  ["udom_faculty"]=>
  NULL
  ["udom_branch"]=>
  NULL
  ["udom_institution"]=>
  NULL
  ["udom_year"]=>
  string(1) "0"
  ["udom_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["entertain_is"]=>
  int(0)
  ["explain_yourself"]=>
  string(319) "คนยุคใหม่ที่รักในธรรมชาติ ชอบไปท่องเที่ยวในสถานที่ธรรมชาติ มองโลกในแง่ดี ชอบการแบ่งปัน และมักให้อภัยทุกคนเสมอ"
  ["mother_name"]=>
  NULL
  ["father_name"]=>
  NULL
 }
}

© Copyright 2019 T.P.N. - All Rights Reserved