มุ่งมั่น เด็ดเดี่ยว รู้ว่ามาเพื่ออะไร

Supiya Chaibanha

Vote: 2631

Vote

object(stdClass)#254 (15) {
 ["id"]=>
 int(459)
 ["facebook_id"]=>
 int(408662113309723)
 ["email"]=>
 NULL
 ["name"]=>
 string(9) "Supiya Ch"
 ["avatar"]=>
 NULL
 ["token"]=>
 string(16) "ELqWh_1558613677"
 ["status"]=>
 int(8)
 ["created_at"]=>
 string(19) "2019-05-22 18:47:48"
 ["updated_at"]=>
 string(19) "2019-05-30 13:55:50"
 ["url_qr"]=>
 string(41) "https://img.missuniverse.in.th/qrcode/459"
 ["phone_no"]=>
 NULL
 ["c_order"]=>
 int(27)
 ["c_no"]=>
 int(43)
 ["bio"]=>
 object(stdClass)#265 (11) {
  ["id"]=>
  int(43)
  ["contestants_id"]=>
  int(459)
  ["image1"]=>
  string(13) "43-SUPIYA.jpg"
  ["image2"]=>
  NULL
  ["image3"]=>
  NULL
  ["video"]=>
  string(6) "43.mp4"
  ["quote"]=>
  string(107) "มุ่งมั่น เด็ดเดี่ยว รู้ว่ามาเพื่ออะไร"
  ["fb"]=>
  NULL
  ["ig"]=>
  NULL
  ["created_at"]=>
  NULL
  ["updated_at"]=>
  NULL
 }
 ["profile"]=>
 object(stdClass)#266 (162) {
  ["id"]=>
  int(459)
  ["contestants_id"]=>
  int(459)
  ["name_old_1"]=>
  NULL
  ["name_old_2"]=>
  NULL
  ["card_id"]=>
  int(1480800108501)
  ["card_name_th"]=>
  string(43) "สุปิยา ชัยบรรหา"
  ["card_name_en"]=>
  string(16) "Supiya Chaibanha"
  ["card_birthday"]=>
  string(10) "1993-03-04"
  ["card_date_of_issue"]=>
  string(10) "2025-03-03"
  ["card_home_no"]=>
  string(3) "157"
  ["card_village_no"]=>
  string(1) "5"
  ["card_lane"]=>
  NULL
  ["card_streee"]=>
  string(1) "-"
  ["card_province"]=>
  string(18) "นครพนม"
  ["card_district"]=>
  string(27) "ศรีสงคราม"
  ["card_sub_district"]=>
  string(30) "บ้านเอื้อง"
  ["address_home_no"]=>
  string(3) "157"
  ["address_village_no"]=>
  string(1) "5"
  ["address_lane"]=>
  NULL
  ["address_streee"]=>
  NULL
  ["address_province"]=>
  string(18) "นครพนม"
  ["address_district"]=>
  string(27) "ศรีสงคราม"
  ["address_sub_district"]=>
  string(30) "บ้านเอื้อง"
  ["address_phone"]=>
  string(10) "0914045098"
  ["address_phone_home"]=>
  NULL
  ["contact_email"]=>
  string(25) "[email protected]"
  ["contact_facebook"]=>
  string(9) "Supiya Ch"
  ["contact_instagram"]=>
  string(13) "romanista_ann"
  ["contact_twitter"]=>
  NULL
  ["contact_line"]=>
  string(8) "Supiya04"
  ["contact_other"]=>
  NULL
  ["pm_name"]=>
  string(49) "นางหวานใจ วะยะลุน"
  ["pm_relation"]=>
  string(9) "น้า"
  ["pm_phone"]=>
  string(10) "0857617073"
  ["pm_address"]=>
  string(98) "86 ม.5 ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม"
  ["school_name"]=>
  string(51) "สหราษฎร์รับสฤษดิ์"
  ["school_province"]=>
  string(18) "นครพนม"
  ["school_qualification"]=>
  string(47) "มัธยมศึกษาปีที่ 6"
  ["school_year"]=>
  string(4) "2554"
  ["school_gpa"]=>
  string(4) "3.43"
  ["vocational_name"]=>
  NULL
  ["vocational_province"]=>
  NULL
  ["vocational_qualification"]=>
  NULL
  ["vocational_year"]=>
  string(1) "0"
  ["vocational_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["bachelor_faculty"]=>
  string(75) "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"
  ["bachelor_branch"]=>
  string(99) "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ"
  ["bachelor_institution"]=>
  string(60) "มหาวิทยาลัยมหาสารคาม"
  ["bachelor_year"]=>
  string(4) "2558"
  ["bachelor_gpa"]=>
  string(4) "3.79"
  ["master_faculty"]=>
  NULL
  ["master_branch"]=>
  NULL
  ["master_institution"]=>
  NULL
  ["master_year"]=>
  string(1) "0"
  ["master_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["doctorate_faculty"]=>
  NULL
  ["doctorate_branch"]=>
  NULL
  ["doctorate_institution"]=>
  NULL
  ["doctorate_year"]=>
  string(1) "0"
  ["doctorate_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["studying_degree"]=>
  NULL
  ["studying_class"]=>
  NULL
  ["studying_faculty"]=>
  NULL
  ["studying_branch"]=>
  NULL
  ["studying_institution"]=>
  NULL
  ["studying_country"]=>
  NULL
  ["studying_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["training1_course"]=>
  NULL
  ["training1_institution"]=>
  NULL
  ["training1_period"]=>
  NULL
  ["training2_course"]=>
  NULL
  ["training2_institution"]=>
  NULL
  ["training2_period"]=>
  NULL
  ["training3_course"]=>
  NULL
  ["training3_institution"]=>
  NULL
  ["training3_period"]=>
  NULL
  ["career_name"]=>
  string(78) "พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน"
  ["career_company"]=>
  string(31) "Emirates Airline (ดูไบ)"
  ["career_position"]=>
  string(78) "พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน"
  ["career_period"]=>
  string(29) "2559-ปัจจุบัน"
  ["career_phone"]=>
  string(14) "+971 525529713"
  ["career_web"]=>
  string(36) "https://www.emirates.com/th/english/"
  ["language_english"]=>
  bool(false)
  ["language_english_level"]=>
  int(3)
  ["language_china"]=>
  bool(false)
  ["language_china_level"]=>
  int(0)
  ["language_jpan"]=>
  bool(false)
  ["language_japan_level"]=>
  int(0)
  ["language_other"]=>
  NULL
  ["language_other_level"]=>
  int(0)
  ["talent"]=>
  string(15) "รำไทย"
  ["body_height"]=>
  string(3) "172"
  ["body_weight"]=>
  string(2) "48"
  ["body_chest"]=>
  string(2) "32"
  ["body_waistline"]=>
  string(2) "26"
  ["body_hips"]=>
  string(2) "34"
  ["body_shirts"]=>
  string(1) "S"
  ["body_shoes"]=>
  string(11) "39 (8.5 US)"
  ["body_swimsuit"]=>
  string(8) "S (8 UK)"
  ["contest1_name"]=>
  NULL
  ["contest1_year"]=>
  NULL
  ["contest1_povince"]=>
  NULL
  ["contest1_position"]=>
  NULL
  ["contest2_name"]=>
  NULL
  ["contest2_year"]=>
  NULL
  ["contest2_povince"]=>
  NULL
  ["contest2_position"]=>
  NULL
  ["contest3_name"]=>
  NULL
  ["contest3_year"]=>
  NULL
  ["contest3_povince"]=>
  NULL
  ["contest3_position"]=>
  NULL
  ["portfolio"]=>
  NULL
  ["entertain_under"]=>
  NULL
  ["entertain_period"]=>
  NULL
  ["entertain_phone"]=>
  NULL
  ["entertain_manager_name"]=>
  NULL
  ["entertain_manager_phone"]=>
  NULL
  ["entertain_manager_company"]=>
  NULL
  ["parent_name"]=>
  NULL
  ["parent_relation"]=>
  NULL
  ["parent_card_id"]=>
  string(1) "0"
  ["parent_home_no"]=>
  NULL
  ["parent_village_no"]=>
  string(1) "0"
  ["parent_lane"]=>
  NULL
  ["parent_streee"]=>
  NULL
  ["parent_province"]=>
  NULL
  ["parent_district"]=>
  NULL
  ["parent_sub_district"]=>
  NULL
  ["parent_phone"]=>
  NULL
  ["parent_contact_other"]=>
  NULL
  ["external_checkin_lastdate"]=>
  string(10) "2019-03-19"
  ["attitude"]=>
  string(954) "Empowering Beauty คือผู้หญิงที่มีจุดยืนเป็นของตัวเอง ดู soft จากภายนอกแต่ต้อง tough, strong จากภายใน และทำให้คนรอบของรู้สึกได้ว่าเธอสามารถเป็นแรงบันดาลใจและเป็น role model ให้กับคนอื่นได้ นอกจากนี้เธอสามารถใช้ความสวยและความสามารถที่เป็นจุดเด่นของตัวเองทำอย่างไรก็ได้ที่จะสามารถช่วยเหลือคนอื่นหรือเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างให้โลกใบนี้เป็นโลกที่น่าอยู่ขึ้น"
  ["first_do_if_win"]=>
  string(715) "อยากเริ่มโครงการเล็กๆทางการศึกษาให้กับเด็กในชนบทที่อยู่ห่างไกลรวมถึงเด็กด้อยโอกาสที่อาจจะไม่มีโอกาสได้เข้าถึงการศึกษามากพอ เพราะในยังมีเด็กหลายคนที่เรียนดีแต่ยากจนจึงทำให้ไม่สามารถเรียนในสิ่งที่อยากเรียนแล้วเดินตามความฝันของตัวเองได้สำเร็จ"
  ["sender_contest_name"]=>
  NULL
  ["image1"]=>
  string(103) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/459-1558613523-645B57BD-8D97-42E8-A005-8B055A918760.jpeg"
  ["image2"]=>
  string(103) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/459-1558613523-5A6052BE-849B-4A0B-92FB-FED564973195.jpeg"
  ["image3"]=>
  string(103) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/459-1558613523-C0E3F6E8-63B2-43AA-B339-571201C3863D.jpeg"
  ["image4"]=>
  string(103) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/459-1558613523-47A10F58-3576-4E49-96AA-FB0FE643BDDE.jpeg"
  ["image5"]=>
  string(103) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/459-1558613524-E1E9C741-6A57-4F18-A358-F3C85EDCB227.jpeg"
  ["video1"]=>
  string(93) "https://img.missuniverse.in.th/images/459-1558613930-6EFB047A-9820-42C3-AF74-F94AEDF622DE.MOV"
  ["status"]=>
  int(0)
  ["created_at"]=>
  string(19) "2019-05-22 18:47:48"
  ["updated_at"]=>
  string(19) "2019-05-30 13:28:58"
  ["pdf_link"]=>
  string(50) "https://img.missuniverse.in.th/pdf/profile_459.pdf"
  ["age"]=>
  int(26)
  ["card_issue_location"]=>
  string(27) "ศรีสงคราม"
  ["name_nickname"]=>
  string(9) "แอน"
  ["name_contest_th"]=>
  NULL
  ["name_contest_en"]=>
  NULL
  ["passport_id"]=>
  string(255) "AA7371694                                                                                                                           "
  ["food_allergy"]=>
  NULL
  ["congenital_disease"]=>
  NULL
  ["travel_is"]=>
  bool(true)
  ["udom_faculty"]=>
  NULL
  ["udom_branch"]=>
  NULL
  ["udom_institution"]=>
  NULL
  ["udom_year"]=>
  string(1) "0"
  ["udom_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["entertain_is"]=>
  int(0)
  ["explain_yourself"]=>
  string(718) "แอนคิดว่าตัวเองเป็นคนมีความมุ่งมั่นมากๆอีกคนหนึ่ง และรู้ความต้องการของตัวว่าเราทำอะไร และเพื่ออะไร และนอกจากนี้แอนเป็นคนเด็ดเดี่ยวและไม่ลดละความพยายามที่จะทำตามความฝันเพราะถ้าตั้งเป้าหมายแล้ว แอนจะทำยังไงก็ได้เพื่อให้เป้าหมายนั้นประสบผลสำเร็จ"
  ["mother_name"]=>
  string(49) "นางอรทัย ชัยบรรหา"
  ["father_name"]=>
  string(49) "นายจำลอง ชัยบรรหา"
 }
}

© Copyright 2019 T.P.N. - All Rights Reserved