ตลก สนุกสนาน บางครั้งเงียบ เก็ก สุขุม

Pichayavee Jaroenruxe

Vote: 264

Vote

object(stdClass)#254 (15) {
 ["id"]=>
 int(411)
 ["facebook_id"]=>
 int(672473163212122)
 ["email"]=>
 string(20) "[email protected]"
 ["name"]=>
 string(21) "Pichayavee Jaroenruxe"
 ["avatar"]=>
 NULL
 ["token"]=>
 string(16) "a7fGx_1558360341"
 ["status"]=>
 int(8)
 ["created_at"]=>
 string(19) "2019-05-20 13:52:21"
 ["updated_at"]=>
 string(19) "2019-05-30 13:47:42"
 ["url_qr"]=>
 string(41) "https://img.missuniverse.in.th/qrcode/411"
 ["phone_no"]=>
 NULL
 ["c_order"]=>
 int(16)
 ["c_no"]=>
 int(44)
 ["bio"]=>
 object(stdClass)#265 (11) {
  ["id"]=>
  int(44)
  ["contestants_id"]=>
  int(411)
  ["image1"]=>
  string(17) "44-PICHAYAVEE.jpg"
  ["image2"]=>
  NULL
  ["image3"]=>
  NULL
  ["video"]=>
  string(6) "44.mp4"
  ["quote"]=>
  string(103) "ตลก สนุกสนาน บางครั้งเงียบ เก็ก สุขุม"
  ["fb"]=>
  NULL
  ["ig"]=>
  NULL
  ["created_at"]=>
  NULL
  ["updated_at"]=>
  NULL
 }
 ["profile"]=>
 object(stdClass)#266 (162) {
  ["id"]=>
  int(411)
  ["contestants_id"]=>
  int(411)
  ["name_old_1"]=>
  NULL
  ["name_old_2"]=>
  NULL
  ["card_id"]=>
  int(1103703039962)
  ["card_name_th"]=>
  string(52) "พิชญาวี เจริญรักษ์"
  ["card_name_en"]=>
  string(21) "Pichayavee Jaroenruxe"
  ["card_birthday"]=>
  string(10) "2000-06-08"
  ["card_date_of_issue"]=>
  string(10) "2024-06-07"
  ["card_home_no"]=>
  string(6) "444/76"
  ["card_village_no"]=>
  string(1) "7"
  ["card_lane"]=>
  string(28) "สุขุมวิท 113"
  ["card_streee"]=>
  string(24) "สุขุมวิท"
  ["card_province"]=>
  string(33) "สมุทรปราการ"
  ["card_district"]=>
  string(48) "เมืองสมุทรปราการ"
  ["card_sub_district"]=>
  string(30) "สำโรงเหนือ"
  ["address_home_no"]=>
  string(6) "444/76"
  ["address_village_no"]=>
  string(1) "7"
  ["address_lane"]=>
  string(28) "สุขุมวิท 113"
  ["address_streee"]=>
  string(24) "สุขุมวิท"
  ["address_province"]=>
  string(33) "สมุทรปราการ"
  ["address_district"]=>
  string(15) "เมือง"
  ["address_sub_district"]=>
  string(30) "สำโรงเหนือ"
  ["address_phone"]=>
  string(10) "0950099976"
  ["address_phone_home"]=>
  string(1) "-"
  ["contact_email"]=>
  string(21) "[email protected]"
  ["contact_facebook"]=>
  string(21) "Pichayavee Jaroenruxe"
  ["contact_instagram"]=>
  string(13) "_nnaammee_pyv"
  ["contact_twitter"]=>
  NULL
  ["contact_line"]=>
  string(11) "name_minnie"
  ["contact_other"]=>
  NULL
  ["pm_name"]=>
  string(61) "นายวุฒิพงศ์ ทรัพย์มาก"
  ["pm_relation"]=>
  string(9) "พี่"
  ["pm_phone"]=>
  string(10) "0905572470"
  ["pm_address"]=>
  NULL
  ["school_name"]=>
  string(75) "โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง"
  ["school_province"]=>
  string(33) "สมุทรปราการ"
  ["school_qualification"]=>
  string(48) "มัธยมศึกษาตอนต้น"
  ["school_year"]=>
  string(4) "2558"
  ["school_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["vocational_name"]=>
  string(63) "วิทยาลัยพณิชยการบางนา"
  ["vocational_province"]=>
  string(39) "กรุงเทพมหานคร"
  ["vocational_qualification"]=>
  string(60) "ประกาศนียบัตรวิชาชีพ"
  ["vocational_year"]=>
  string(4) "2561"
  ["vocational_gpa"]=>
  string(4) "3.73"
  ["bachelor_faculty"]=>
  NULL
  ["bachelor_branch"]=>
  NULL
  ["bachelor_institution"]=>
  NULL
  ["bachelor_year"]=>
  string(1) "0"
  ["bachelor_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["master_faculty"]=>
  NULL
  ["master_branch"]=>
  NULL
  ["master_institution"]=>
  NULL
  ["master_year"]=>
  string(1) "0"
  ["master_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["doctorate_faculty"]=>
  NULL
  ["doctorate_branch"]=>
  NULL
  ["doctorate_institution"]=>
  NULL
  ["doctorate_year"]=>
  string(1) "0"
  ["doctorate_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["studying_degree"]=>
  string(27) "ปริญญาตรี"
  ["studying_class"]=>
  string(1) "2"
  ["studying_faculty"]=>
  string(63) "เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน"
  ["studying_branch"]=>
  string(99) "เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์"
  ["studying_institution"]=>
  string(102) "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลธัญบุรี"
  ["studying_country"]=>
  string(9) "ไทย"
  ["studying_gpa"]=>
  string(4) "3.70"
  ["training1_course"]=>
  NULL
  ["training1_institution"]=>
  NULL
  ["training1_period"]=>
  NULL
  ["training2_course"]=>
  NULL
  ["training2_institution"]=>
  NULL
  ["training2_period"]=>
  NULL
  ["training3_course"]=>
  NULL
  ["training3_institution"]=>
  NULL
  ["training3_period"]=>
  NULL
  ["career_name"]=>
  NULL
  ["career_company"]=>
  NULL
  ["career_position"]=>
  NULL
  ["career_period"]=>
  NULL
  ["career_phone"]=>
  NULL
  ["career_web"]=>
  NULL
  ["language_english"]=>
  bool(false)
  ["language_english_level"]=>
  int(2)
  ["language_china"]=>
  bool(false)
  ["language_china_level"]=>
  int(0)
  ["language_jpan"]=>
  bool(false)
  ["language_japan_level"]=>
  int(0)
  ["language_other"]=>
  NULL
  ["language_other_level"]=>
  int(0)
  ["talent"]=>
  string(50) "รำไทย เดินแบบ เต้น"
  ["body_height"]=>
  string(3) "170"
  ["body_weight"]=>
  string(2) "47"
  ["body_chest"]=>
  string(2) "30"
  ["body_waistline"]=>
  string(2) "25"
  ["body_hips"]=>
  string(2) "32"
  ["body_shirts"]=>
  string(1) "S"
  ["body_shoes"]=>
  string(2) "40"
  ["body_swimsuit"]=>
  NULL
  ["contest1_name"]=>
  string(24) "Thai Super Model Contest"
  ["contest1_year"]=>
  string(4) "2562"
  ["contest1_povince"]=>
  string(39) "กรุงเทพมหานคร"
  ["contest1_position"]=>
  string(24) "Top 20 Thai Super Model"
  ["contest2_name"]=>
  string(21) "Rmutt Freshy Boy&Girl"
  ["contest2_year"]=>
  string(4) "2561"
  ["contest2_povince"]=>
  string(24) "ปทุมธานี"
  ["contest2_position"]=>
  string(50) "รองชนะเลิศ อับดับ1"
  ["contest3_name"]=>
  NULL
  ["contest3_year"]=>
  NULL
  ["contest3_povince"]=>
  NULL
  ["contest3_position"]=>
  NULL
  ["portfolio"]=>
  NULL
  ["entertain_under"]=>
  NULL
  ["entertain_period"]=>
  NULL
  ["entertain_phone"]=>
  NULL
  ["entertain_manager_name"]=>
  string(61) "นายวุฒิพงศ์ ทรัพย์มาก"
  ["entertain_manager_phone"]=>
  string(10) "0905572470"
  ["entertain_manager_company"]=>
  NULL
  ["parent_name"]=>
  NULL
  ["parent_relation"]=>
  NULL
  ["parent_card_id"]=>
  string(1) "0"
  ["parent_home_no"]=>
  NULL
  ["parent_village_no"]=>
  string(1) "0"
  ["parent_lane"]=>
  NULL
  ["parent_streee"]=>
  NULL
  ["parent_province"]=>
  NULL
  ["parent_district"]=>
  NULL
  ["parent_sub_district"]=>
  NULL
  ["parent_phone"]=>
  NULL
  ["parent_contact_other"]=>
  NULL
  ["external_checkin_lastdate"]=>
  NULL
  ["attitude"]=>
  string(323) "ความสวยจากภายใน ที่มาจากทัศนคติ ความคิด และเผยแพร่ออกมาสู่ภายนอก ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่หน้าตา แต่ขึ้นอยู่กับการกระทำ"
  ["first_do_if_win"]=>
  NULL
  ["sender_contest_name"]=>
  NULL
  ["image1"]=>
  string(71) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/411-1558362446-63038.jpg"
  ["image2"]=>
  string(71) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/411-1558362446-63037.jpg"
  ["image3"]=>
  NULL
  ["image4"]=>
  string(71) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/411-1558362446-63039.jpg"
  ["image5"]=>
  string(71) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/411-1558362446-63036.jpg"
  ["video1"]=>
  NULL
  ["status"]=>
  int(0)
  ["created_at"]=>
  string(19) "2019-05-20 13:52:21"
  ["updated_at"]=>
  string(19) "2019-05-30 13:25:45"
  ["pdf_link"]=>
  string(50) "https://img.missuniverse.in.th/pdf/profile_411.pdf"
  ["age"]=>
  int(18)
  ["card_issue_location"]=>
  string(30) "สำโรงเหนือ"
  ["name_nickname"]=>
  string(9) "เนม"
  ["name_contest_th"]=>
  string(52) "พิชญาวี เจริญรักษ์"
  ["name_contest_en"]=>
  string(21) "Pichayavee Jaroenruxe"
  ["passport_id"]=>
  NULL
  ["food_allergy"]=>
  string(1) "-"
  ["congenital_disease"]=>
  string(1) "-"
  ["travel_is"]=>
  bool(true)
  ["udom_faculty"]=>
  NULL
  ["udom_branch"]=>
  NULL
  ["udom_institution"]=>
  NULL
  ["udom_year"]=>
  string(1) "0"
  ["udom_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["entertain_is"]=>
  int(0)
  ["explain_yourself"]=>
  NULL
  ["mother_name"]=>
  string(67) "นางปิยะรัตน์ เจริญรักษ์"
  ["father_name"]=>
  string(61) "นายดลวัฒน์ เจริญรักษ์"
 }
}

© Copyright 2019 T.P.N. - All Rights Reserved