มีความพยายามสูง ตั้งใจ อยากเห็น อยากเห็น Miss Universe เป็นแบบอย่างให้กับทุกคน ไม่ใช่แค่กับผู้หญิง

Pumirad Pingkarawat

Vote: 1453

© Copyright 2019 T.P.N. - All Rights Reserved