มีความพยายามสูง ตั้งใจ อยากเห็น อยากเห็น Miss Universe เป็นแบบอย่างให้กับทุกคน ไม่ใช่แค่กับผู้หญิง

Pumirad Pingkarawat

Vote: 406

Vote

object(stdClass)#254 (15) {
 ["id"]=>
 int(465)
 ["facebook_id"]=>
 int(10220794224992329)
 ["email"]=>
 string(26) "[email protected]"
 ["name"]=>
 string(19) "Pumirad Pingkarawat"
 ["avatar"]=>
 NULL
 ["token"]=>
 string(16) "Q2Ra5_1558844362"
 ["status"]=>
 int(8)
 ["created_at"]=>
 string(19) "2019-05-23 04:44:20"
 ["updated_at"]=>
 string(19) "2019-05-30 13:47:37"
 ["url_qr"]=>
 string(41) "https://img.missuniverse.in.th/qrcode/465"
 ["phone_no"]=>
 NULL
 ["c_order"]=>
 int(33)
 ["c_no"]=>
 int(52)
 ["bio"]=>
 object(stdClass)#265 (11) {
  ["id"]=>
  int(52)
  ["contestants_id"]=>
  int(465)
  ["image1"]=>
  string(14) "52-PUMIRAD.jpg"
  ["image2"]=>
  NULL
  ["image3"]=>
  NULL
  ["video"]=>
  string(6) "52.mp4"
  ["quote"]=>
  string(256) "มีความพยายามสูง ตั้งใจ อยากเห็น อยากเห็น Miss Universe เป็นแบบอย่างให้กับทุกคน ไม่ใช่แค่กับผู้หญิง"
  ["fb"]=>
  NULL
  ["ig"]=>
  NULL
  ["created_at"]=>
  NULL
  ["updated_at"]=>
  NULL
 }
 ["profile"]=>
 object(stdClass)#266 (162) {
  ["id"]=>
  int(465)
  ["contestants_id"]=>
  int(465)
  ["name_old_1"]=>
  NULL
  ["name_old_2"]=>
  NULL
  ["card_id"]=>
  int(1101402075062)
  ["card_name_th"]=>
  string(61) "ภูมิรัตน์ ภิงคารวัฒน์"
  ["card_name_en"]=>
  string(19) "Pumirad Pingkarawat"
  ["card_birthday"]=>
  string(10) "1995-08-16"
  ["card_date_of_issue"]=>
  string(10) "2026-08-15"
  ["card_home_no"]=>
  string(3) "160"
  ["card_village_no"]=>
  string(1) "0"
  ["card_lane"]=>
  NULL
  ["card_streee"]=>
  string(42) "ลาดพร้าววังหิน"
  ["card_province"]=>
  string(39) "กรุงเทพมหานคร"
  ["card_district"]=>
  string(24) "ลาดพร้าว"
  ["card_sub_district"]=>
  string(24) "ลาดพร้าว"
  ["address_home_no"]=>
  string(3) "160"
  ["address_village_no"]=>
  string(1) "0"
  ["address_lane"]=>
  NULL
  ["address_streee"]=>
  string(42) "ลาดพร้าววังหิน"
  ["address_province"]=>
  string(39) "กรุงเทพมหานคร"
  ["address_district"]=>
  string(24) "ลาดพร้าว"
  ["address_sub_district"]=>
  string(24) "ลาดพร้าว"
  ["address_phone"]=>
  string(10) "0814247114"
  ["address_phone_home"]=>
  NULL
  ["contact_email"]=>
  string(20) "[email protected]"
  ["contact_facebook"]=>
  NULL
  ["contact_instagram"]=>
  NULL
  ["contact_twitter"]=>
  NULL
  ["contact_line"]=>
  string(13) "proudprecieux"
  ["contact_other"]=>
  NULL
  ["pm_name"]=>
  string(62) "นาง ชุลีกร ภิงคารวัฒน์"
  ["pm_relation"]=>
  string(15) "มารดา"
  ["pm_phone"]=>
  string(10) "0814597999"
  ["pm_address"]=>
  string(112) "160 ลาดพร้าววังหิน ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร"
  ["school_name"]=>
  string(115) "สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน"
  ["school_province"]=>
  string(39) "กรุงเทพมหานคร"
  ["school_qualification"]=>
  string(30) "มัธยมศึกษา"
  ["school_year"]=>
  string(4) "2556"
  ["school_gpa"]=>
  string(4) "3.76"
  ["vocational_name"]=>
  NULL
  ["vocational_province"]=>
  NULL
  ["vocational_qualification"]=>
  NULL
  ["vocational_year"]=>
  string(1) "0"
  ["vocational_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["bachelor_faculty"]=>
  string(30) "นิติศาสตร์"
  ["bachelor_branch"]=>
  string(85) "กฎหมายธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ"
  ["bachelor_institution"]=>
  string(63) "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"
  ["bachelor_year"]=>
  string(4) "2560"
  ["bachelor_gpa"]=>
  string(4) "3.29"
  ["master_faculty"]=>
  string(14) "Faculty of Law"
  ["master_branch"]=>
  string(40) "Financial Regulations and Capital Market"
  ["master_institution"]=>
  string(18) "Indiana University"
  ["master_year"]=>
  string(4) "2561"
  ["master_gpa"]=>
  string(4) "3.16"
  ["doctorate_faculty"]=>
  NULL
  ["doctorate_branch"]=>
  NULL
  ["doctorate_institution"]=>
  NULL
  ["doctorate_year"]=>
  string(1) "0"
  ["doctorate_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["studying_degree"]=>
  NULL
  ["studying_class"]=>
  NULL
  ["studying_faculty"]=>
  NULL
  ["studying_branch"]=>
  NULL
  ["studying_institution"]=>
  NULL
  ["studying_country"]=>
  NULL
  ["studying_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["training1_course"]=>
  string(1) "-"
  ["training1_institution"]=>
  string(1) "-"
  ["training1_period"]=>
  string(1) "-"
  ["training2_course"]=>
  string(1) "-"
  ["training2_institution"]=>
  string(1) "-"
  ["training2_period"]=>
  string(1) "-"
  ["training3_course"]=>
  string(1) "-"
  ["training3_institution"]=>
  string(1) "-"
  ["training3_period"]=>
  string(1) "-"
  ["career_name"]=>
  string(1) "-"
  ["career_company"]=>
  string(1) "-"
  ["career_position"]=>
  string(1) "-"
  ["career_period"]=>
  string(1) "-"
  ["career_phone"]=>
  string(1) "-"
  ["career_web"]=>
  string(1) "-"
  ["language_english"]=>
  bool(false)
  ["language_english_level"]=>
  int(3)
  ["language_china"]=>
  bool(false)
  ["language_china_level"]=>
  int(0)
  ["language_jpan"]=>
  bool(false)
  ["language_japan_level"]=>
  int(0)
  ["language_other"]=>
  string(24) "ฝรั่งเศส"
  ["language_other_level"]=>
  int(2)
  ["talent"]=>
  string(11) "belly dance"
  ["body_height"]=>
  string(3) "173"
  ["body_weight"]=>
  string(2) "52"
  ["body_chest"]=>
  string(2) "34"
  ["body_waistline"]=>
  string(2) "26"
  ["body_hips"]=>
  string(2) "36"
  ["body_shirts"]=>
  string(1) "M"
  ["body_shoes"]=>
  string(4) "39.5"
  ["body_swimsuit"]=>
  string(1) "M"
  ["contest1_name"]=>
  string(1) "-"
  ["contest1_year"]=>
  string(1) "-"
  ["contest1_povince"]=>
  string(1) "-"
  ["contest1_position"]=>
  string(1) "-"
  ["contest2_name"]=>
  string(1) "-"
  ["contest2_year"]=>
  string(1) "-"
  ["contest2_povince"]=>
  string(1) "-"
  ["contest2_position"]=>
  string(1) "-"
  ["contest3_name"]=>
  string(1) "-"
  ["contest3_year"]=>
  string(1) "-"
  ["contest3_povince"]=>
  string(1) "-"
  ["contest3_position"]=>
  string(1) "-"
  ["portfolio"]=>
  string(321) "- ทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ดรัมเมเยอร์ประจำงานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์-จุฬา ครั้งที่ 71"
  ["entertain_under"]=>
  string(1) "-"
  ["entertain_period"]=>
  string(1) "-"
  ["entertain_phone"]=>
  string(1) "-"
  ["entertain_manager_name"]=>
  string(1) "-"
  ["entertain_manager_phone"]=>
  string(1) "-"
  ["entertain_manager_company"]=>
  string(1) "-"
  ["parent_name"]=>
  NULL
  ["parent_relation"]=>
  NULL
  ["parent_card_id"]=>
  string(1) "0"
  ["parent_home_no"]=>
  NULL
  ["parent_village_no"]=>
  string(1) "0"
  ["parent_lane"]=>
  NULL
  ["parent_streee"]=>
  NULL
  ["parent_province"]=>
  NULL
  ["parent_district"]=>
  NULL
  ["parent_sub_district"]=>
  NULL
  ["parent_phone"]=>
  NULL
  ["parent_contact_other"]=>
  NULL
  ["external_checkin_lastdate"]=>
  NULL
  ["attitude"]=>
  string(1275) "Empowering beauty ในทัศนคติของพราว คือความภาคภูมิใจและการเห็นคุณค่าในตนเอง อันเป็นคุณค่าที่เกิดจากประสบการณ์ต่างๆ ไม่ว่าดีหรือร้าย ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เพื่อให้ได้เรียนรู้และประเมินตนเองอยู่ตลอดเวลา จนเกิดเป็นพลังที่พร้อมจะพัฒนาตนเองและผู้อื่น โดยเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันด้วย ดังนั้น empowering beauty ในทัศนคติของพราว จึงไม่ใช่พลังที่มีแต่ในความสวยงามของผู้หญิงเท่านั้น แต่คือพลังของทุกๆคนที่พร้อมจะเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและผู้อื่น"
  ["first_do_if_win"]=>
  string(782) "สิ่งแรกที่พราวจะทำหากได้มงมาครองในปีนี้คือ self reflection เพื่อคิดไตร่ตรองถึงสิ่งที่พราวได้ทำมาในอดีต ว่าสิ่งใดที่ยังมีข้อบกพร่องและควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข หรือสิ่งใดที่ดีอยู่แล้วและควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป ให้สมกับที่ได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่นี้"
  ["sender_contest_name"]=>
  NULL
  ["image1"]=>
  string(76) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/465-1558849881-p.portrait.jpg"
  ["image2"]=>
  string(72) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/465-1558849883-p.left.jpg"
  ["image3"]=>
  string(73) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/465-1558849885-p.right.jpg"
  ["image4"]=>
  string(76) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/465-1558849888-p.halfbody.jpg"
  ["image5"]=>
  string(76) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/465-1558849891-p.fullbody.jpg"
  ["video1"]=>
  string(70) "https://img.missuniverse.in.th/images/465-1558850953-Pumirad-intro.mp4"
  ["status"]=>
  int(0)
  ["created_at"]=>
  string(19) "2019-05-23 04:44:20"
  ["updated_at"]=>
  string(19) "2019-05-30 13:25:39"
  ["pdf_link"]=>
  string(50) "https://img.missuniverse.in.th/pdf/profile_465.pdf"
  ["age"]=>
  int(23)
  ["card_issue_location"]=>
  NULL
  ["name_nickname"]=>
  string(12) "พราว"
  ["name_contest_th"]=>
  NULL
  ["name_contest_en"]=>
  NULL
  ["passport_id"]=>
  NULL
  ["food_allergy"]=>
  string(1) "-"
  ["congenital_disease"]=>
  string(1) "-"
  ["travel_is"]=>
  bool(true)
  ["udom_faculty"]=>
  NULL
  ["udom_branch"]=>
  NULL
  ["udom_institution"]=>
  NULL
  ["udom_year"]=>
  string(1) "0"
  ["udom_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["entertain_is"]=>
  int(0)
  ["explain_yourself"]=>
  string(1175) "พราวเป็นคนมีความพยายาม และตั้งใจในการทำตามเป้าหมายที่ตนเองได้ตั้งไว้ ในฐานะผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2019 พราวอยากให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง และอยากให้สาธารณชนเห็นการประดวกในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการค้นหาสาวงามจากลักษณะภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการประกวดที่ให้โอกาสผู้หญิงทุกคนที่มีความภาคภูมิใจและมั่นใจในความคิดของตัวเอง ได้แสดงความสามารถและพลังของการเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น"
  ["mother_name"]=>
  string(62) "นาง ชุลีกร ภิงคารวัฒน์"
  ["father_name"]=>
  string(68) "พลตรี อนิรุธ ภิงคารวัฒน์"
 }
}

© Copyright 2019 T.P.N. - All Rights Reserved