อ่อนน้อม ชัดเจน เสมอต้นเสมอปลาย

Nuttha Thongkaew

Vote: 219

Vote

object(stdClass)#254 (15) {
 ["id"]=>
 int(509)
 ["facebook_id"]=>
 int(2370734549836896)
 ["email"]=>
 string(22) "[email protected]"
 ["name"]=>
 string(13) "Bew Thongkaew"
 ["avatar"]=>
 NULL
 ["token"]=>
 string(16) "cqs4N_1558700582"
 ["status"]=>
 int(8)
 ["created_at"]=>
 string(19) "2019-05-24 06:37:12"
 ["updated_at"]=>
 string(19) "2019-05-30 13:55:58"
 ["url_qr"]=>
 string(41) "https://img.missuniverse.in.th/qrcode/509"
 ["phone_no"]=>
 NULL
 ["c_order"]=>
 int(30)
 ["c_no"]=>
 int(54)
 ["bio"]=>
 object(stdClass)#265 (11) {
  ["id"]=>
  int(54)
  ["contestants_id"]=>
  int(509)
  ["image1"]=>
  string(13) "54-NUTTHA.jpg"
  ["image2"]=>
  NULL
  ["image3"]=>
  NULL
  ["video"]=>
  string(6) "54.mp4"
  ["quote"]=>
  string(89) "อ่อนน้อม ชัดเจน เสมอต้นเสมอปลาย"
  ["fb"]=>
  NULL
  ["ig"]=>
  NULL
  ["created_at"]=>
  NULL
  ["updated_at"]=>
  NULL
 }
 ["profile"]=>
 object(stdClass)#266 (162) {
  ["id"]=>
  int(509)
  ["contestants_id"]=>
  int(509)
  ["name_old_1"]=>
  NULL
  ["name_old_2"]=>
  NULL
  ["card_id"]=>
  int(1130200134601)
  ["card_name_th"]=>
  string(37) "ณัฏฐา ทองแก้ว"
  ["card_name_en"]=>
  string(16) "Nuttha Thongkaew"
  ["card_birthday"]=>
  string(10) "2536-06-25"
  ["card_date_of_issue"]=>
  string(10) "2022-06-24"
  ["card_home_no"]=>
  string(6) "138/54"
  ["card_village_no"]=>
  string(1) "7"
  ["card_lane"]=>
  NULL
  ["card_streee"]=>
  string(24) "พหลโยธิน"
  ["card_province"]=>
  string(45) "พระนครศรีอยุธยา"
  ["card_district"]=>
  string(24) "บางปะอิน"
  ["card_sub_district"]=>
  string(36) "เชียงรากน้อย"
  ["address_home_no"]=>
  string(6) "138/54"
  ["address_village_no"]=>
  string(1) "7"
  ["address_lane"]=>
  NULL
  ["address_streee"]=>
  string(24) "พหลโยธิน"
  ["address_province"]=>
  string(45) "พระนครศรีอยุธยา"
  ["address_district"]=>
  string(24) "บางปะอิน"
  ["address_sub_district"]=>
  string(36) "เชียงรากน้อย"
  ["address_phone"]=>
  string(10) "0918751875"
  ["address_phone_home"]=>
  NULL
  ["contact_email"]=>
  string(21) "[email protected]"
  ["contact_facebook"]=>
  string(13) "Bew Thongkaew"
  ["contact_instagram"]=>
  string(9) "Bewnuttha"
  ["contact_twitter"]=>
  NULL
  ["contact_line"]=>
  string(8) "Bewnatha"
  ["contact_other"]=>
  NULL
  ["pm_name"]=>
  string(37) "ชูชัย ทองแก้ว"
  ["pm_relation"]=>
  string(12) "บิดา"
  ["pm_phone"]=>
  string(10) "0926588787"
  ["pm_address"]=>
  string(122) "138/54 หมู่7 ต.เชียงรากน้่อย อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13180"
  ["school_name"]=>
  string(75) "ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม"
  ["school_province"]=>
  string(24) "ปทุมธานี"
  ["school_qualification"]=>
  string(51) "มัธยมศึกษาตอนปลาย"
  ["school_year"]=>
  string(4) "2554"
  ["school_gpa"]=>
  string(3) "3.3"
  ["vocational_name"]=>
  NULL
  ["vocational_province"]=>
  NULL
  ["vocational_qualification"]=>
  NULL
  ["vocational_year"]=>
  string(1) "0"
  ["vocational_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["bachelor_faculty"]=>
  string(30) "ศิลปศาสตร์"
  ["bachelor_branch"]=>
  string(75) "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร"
  ["bachelor_institution"]=>
  string(102) "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี"
  ["bachelor_year"]=>
  string(4) "2559"
  ["bachelor_gpa"]=>
  string(4) "2.88"
  ["master_faculty"]=>
  NULL
  ["master_branch"]=>
  NULL
  ["master_institution"]=>
  NULL
  ["master_year"]=>
  string(1) "0"
  ["master_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["doctorate_faculty"]=>
  NULL
  ["doctorate_branch"]=>
  NULL
  ["doctorate_institution"]=>
  NULL
  ["doctorate_year"]=>
  string(1) "0"
  ["doctorate_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["studying_degree"]=>
  NULL
  ["studying_class"]=>
  NULL
  ["studying_faculty"]=>
  NULL
  ["studying_branch"]=>
  NULL
  ["studying_institution"]=>
  NULL
  ["studying_country"]=>
  NULL
  ["studying_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["training1_course"]=>
  string(32) "Thai Student Scholarship Program"
  ["training1_institution"]=>
  string(49) "De La Salle University , Dasmarinas , Philippines"
  ["training1_period"]=>
  string(8) "4 months"
  ["training2_course"]=>
  string(28) "Engineer English interpreter"
  ["training2_institution"]=>
  string(30) "Thai Summit Autoparts Co., LTD"
  ["training2_period"]=>
  string(8) "3 months"
  ["training3_course"]=>
  NULL
  ["training3_institution"]=>
  NULL
  ["training3_period"]=>
  NULL
  ["career_name"]=>
  string(78) "พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน"
  ["career_company"]=>
  string(74) "บริษัท ไทยไลอ้อนแอร์ จำกัด"
  ["career_position"]=>
  string(78) "พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน"
  ["career_period"]=>
  string(20) "1 ปี 9 วัน"
  ["career_phone"]=>
  string(10) "02-5299933"
  ["career_web"]=>
  string(31) "https://www.lionairthai.com/th/"
  ["language_english"]=>
  bool(false)
  ["language_english_level"]=>
  int(3)
  ["language_china"]=>
  bool(false)
  ["language_china_level"]=>
  int(1)
  ["language_jpan"]=>
  bool(false)
  ["language_japan_level"]=>
  int(0)
  ["language_other"]=>
  NULL
  ["language_other_level"]=>
  int(0)
  ["talent"]=>
  string(99) "ภาษาอังกฤษ , พิธีกรงานภาคภาษาอังกฤษ"
  ["body_height"]=>
  string(3) "168"
  ["body_weight"]=>
  string(2) "50"
  ["body_chest"]=>
  string(2) "32"
  ["body_waistline"]=>
  string(2) "25"
  ["body_hips"]=>
  string(2) "35"
  ["body_shirts"]=>
  string(1) "M"
  ["body_shoes"]=>
  string(2) "39"
  ["body_swimsuit"]=>
  string(1) "S"
  ["contest1_name"]=>
  NULL
  ["contest1_year"]=>
  NULL
  ["contest1_povince"]=>
  NULL
  ["contest1_position"]=>
  NULL
  ["contest2_name"]=>
  NULL
  ["contest2_year"]=>
  NULL
  ["contest2_povince"]=>
  NULL
  ["contest2_position"]=>
  NULL
  ["contest3_name"]=>
  NULL
  ["contest3_year"]=>
  NULL
  ["contest3_povince"]=>
  NULL
  ["contest3_position"]=>
  NULL
  ["portfolio"]=>
  string(659) "นักเรียนทุนคนไทย ศึกษาและฝึกงานที่ มหาวิทยาลัย เดอ ลาซาล ประเทศฟิลิปินส์ 
ขณะอยู่ที่ประเทศฟิลิปินส์ ได้ถ่ายแบบลงปฏิทินของมหาลัย ในฐานะนักเรียนไทยตัวอย่าง รวมถึงถ่ายโฆษณาเชิงอนุรักษืวัฒนธรรมของประเทศฟิลิปนส์ลงสื่อของมหาวิทยาลัย"
  ["entertain_under"]=>
  NULL
  ["entertain_period"]=>
  NULL
  ["entertain_phone"]=>
  NULL
  ["entertain_manager_name"]=>
  NULL
  ["entertain_manager_phone"]=>
  NULL
  ["entertain_manager_company"]=>
  NULL
  ["parent_name"]=>
  NULL
  ["parent_relation"]=>
  NULL
  ["parent_card_id"]=>
  string(1) "0"
  ["parent_home_no"]=>
  NULL
  ["parent_village_no"]=>
  string(1) "0"
  ["parent_lane"]=>
  NULL
  ["parent_streee"]=>
  NULL
  ["parent_province"]=>
  NULL
  ["parent_district"]=>
  NULL
  ["parent_sub_district"]=>
  NULL
  ["parent_phone"]=>
  NULL
  ["parent_contact_other"]=>
  NULL
  ["external_checkin_lastdate"]=>
  NULL
  ["attitude"]=>
  string(1402) "สำหรับดิฉัน Empowering Beauty เริ่มต้นจากการ รู้จักตนเอง และ กล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเคยผิดพลาด สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้มีการต่อยอดทัศนคติิเชิงบวก ต่อตัวเอง และ คนรอบข้าง ให้เห็นคุณค่าของตัวเอง  จนกระทั่งสามารถก้าวผ่านความกลัว ความไม่มั่นใจ นอกเหนือจากการมีทัศคติที่ดีแล้ว ความสวยงามจากภายนอกก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญ ซึ่งหมายถึง การมีวินัยในการดูแลปรนนิบัติร่างกาย และ สุขภาพ ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ สองสิ่งสำคัญนี้สามารถนิยามคำว่า Empowering Beauty และสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้อย่างไม่มีสิ้นสุด"
  ["first_do_if_win"]=>
  string(1177) "หลังจากที่ดิฉันได้ ขอบคุณกองประกวดมิสยูนิเวิส ไทยแลนด์ รวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนจนการประกวดในประเทศไทยสำเร็จลุล่วงแล้ว ดิฉันมีจุดประสงค์ที่จะริเริ่มโครงการที่เกี่ยวกับ การให้โอกาสผู้ที่เคยกระทำผิด หลังจากที่ได้พ้นโทษ หรือ เสร็จสิ้นกระบวนการทางกฏหมาย โดยทำการจัดอบรมวิชาชีพต่างๆ เป็นแรงงานขั้นพื้นฐาน ซึ่งอาจส่งผลในการลดอัตราการกระทำผิดซ้ำ ลดอัตราการว่างงาน และ สามารถการคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน"
  ["sender_contest_name"]=>
  NULL
  ["image1"]=>
  string(67) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/509-1558710655-1.jpg"
  ["image2"]=>
  string(67) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/509-1558710655-7.jpg"
  ["image3"]=>
  string(67) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/509-1558710656-4.jpg"
  ["image4"]=>
  string(67) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/509-1558710656-6.jpg"
  ["image5"]=>
  string(67) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/509-1558710656-5.jpg"
  ["video1"]=>
  string(62) "https://img.missuniverse.in.th/images/509-1558710656-video.mp4"
  ["status"]=>
  int(0)
  ["created_at"]=>
  string(19) "2019-05-24 06:37:12"
  ["updated_at"]=>
  string(19) "2019-05-30 13:28:18"
  ["pdf_link"]=>
  string(50) "https://img.missuniverse.in.th/pdf/profile_509.pdf"
  ["age"]=>
  int(25)
  ["card_issue_location"]=>
  string(24) "บางปะอิน"
  ["name_nickname"]=>
  string(9) "บิว"
  ["name_contest_th"]=>
  string(37) "ณัฏฐา ทองแก้ว"
  ["name_contest_en"]=>
  string(16) "Nuttha Thongkaew"
  ["passport_id"]=>
  string(255) "AA4983845                                                                                                                           "
  ["food_allergy"]=>
  NULL
  ["congenital_disease"]=>
  NULL
  ["travel_is"]=>
  bool(true)
  ["udom_faculty"]=>
  NULL
  ["udom_branch"]=>
  NULL
  ["udom_institution"]=>
  NULL
  ["udom_year"]=>
  string(1) "0"
  ["udom_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["entertain_is"]=>
  int(0)
  ["explain_yourself"]=>
  string(1989) "การรู้จักตนเอง มีวินัย และ ไม่หยุดพัฒนาคือ สามสิ่งที่ดิฉันนิยามให้ตนเองมาโดยตลอด
และในฐานะผู้เข้าประกวดเวทีมิสยูนิเวิส ปี 2019 ดิฉันได้ทำความเข้าใจจุดประสงค์ของการประกวด นั่นคือการแสดงจุดยืนของผู้หญิง เป็นสัญลักษณ์และแรงผลักดันในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย Empowering Beauty ในรูปแบบของดิฉัน 
ซึ่งสิ่งที่จะให้จุดประสงค์ของ Miss Universe Thailand สำเร็จลุล่วงนั้น ต้องเกิดจากการสร้าง วินัย ในตัวเอง และ วินัยต่อผู้อื่น อันส่งผลต่อบุคลิคทั้งภายในและภายนอก และสิ่งสำคัญคือ การพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ รับฟังข่าวสารบ้านเมือง ศึกษาเหตุการ์ณต่างๆโลก รวมถึงการไม่หยุดค้นหาศักยภาพด้านอื่นๆของตนเอง ซึ่งคำนิยามข้างต้น จะสามารถสร้าง ตัวแทนผู้หญิงที่เข้มแข็ง ฉลาด เป็นตัวของตัวเอง และมีความสวยงามที่เป็นธรรมชาติ ได้มากที่สุด"
  ["mother_name"]=>
  string(46) "ธาริณีย์ ทองแก้ว"
  ["father_name"]=>
  string(37) "ชูชัย ทองแก้ว"
 }
}

© Copyright 2019 T.P.N. - All Rights Reserved