MUT05
เมย์
    ชื่อ-สกุล
ณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์
    อายุ
26
    ส่วนสูง/น้ำหนัก
170 / 49
    ภาษา
อังกฤษ - จีน
    การศึกษา
ปริญญาตรี
    อาชีพ
Custumer Experience
ให้กำลังใจตัวเอง ชอบแบ่งปันพลังบวก อยากให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเอง และกล้าที่จะแสดงออก