MUT06
แบม
    ชื่อ-สกุล
อริสรา ปุเรชะตัง
    อายุ
21
    ส่วนสูง/น้ำหนัก
172 / 53
    ภาษา
อังกฤษ
    การศึกษา
ปริญญาตรี
    อาชีพ
นักศึกษาทุน
สาวหน้าไทย เชื่อว่าภาษาคือสะพานทำให้เราสื่อสารและเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คน รู้จักวัฒนธรรม สามารถนำความแตกต่าง นำมาปรับใช้และพัฒนาสังคมได้