MUT09
ออย
    ชื่อ-สกุล
ปิยธิดา โพธิ์ทอง
    อายุ
20
    ส่วนสูง/น้ำหนัก
173 / 54
    ภาษา
อังกฤษ
    การศึกษา
ปริญญาตรี
    อาชีพ
ค้าขาย/นักศึกษา
จากไม่มั่นใจในตัวเอง เพราะรูปลักษณ์ภายนอกและฐานะ แต่สุดท้ายเลือกที่จะรักตัวเอง และหันมาดูแลตนเองทั้งรูปร่าง รัก เคารพ เเละเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ว่าเราจะเป็นใคร เราอย่าหยุดที่จะพัฒนา