MUT27
รถเมล์
    ชื่อ-สกุล
มนัสวี นิลบัวลา
    อายุ
20
    ส่วนสูง/น้ำหนัก
176 / 52
    ภาษา
อังกฤษ
    การศึกษา
ปริญญาตรี
    อาชีพ
นักศึกษา
เด็กบ้านนอก ลูกหลานย่าโม ดิ้นรนทำตามฝันด้วยตัวเอง จนได้รับโอกาสผู้ใหญ่ให้ทำตามสิ่งที่ตั้งใจ และวันนี้จะทำมันให้สำเร็จ