MUT50
ซามีน่า
    ชื่อ-สกุล
สิริลักษณ์ ทรงศรี
    อายุ
24
    ส่วนสูง/น้ำหนัก
170 / 46
    ภาษา
อังกฤษ
    การศึกษา
ปริญญาตรี
    อาชีพ
นางแบบ
ลูกครึ่งไทย แอฟริกัน-อเมริกัน ที่เกิดในประเทศไทย ขอเป็นตัวแทนความฝันของผู้หญิงทุกคน โดยเฉพาะผู้หญิงผิวสี ที่ไม่กล้าพอจะก้าวผ่านความกลัว