MUT52
ยู่ยี่
    ชื่อ-สกุล
ธิดาพร เกตุทอง
    อายุ
26
    ส่วนสูง/น้ำหนัก
172 / 55
    ภาษา
อังกฤษ
    การศึกษา
ปริญญาโท
    อาชีพ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/Environmentalist/นางแบบอิสระ
ความมุ่งมั่นกับความจริงใจของทุกสิ่งที่ทำ และมองโลกในแง่บวก อยากให้คนรุ่นนี้ทำตามความฝันของตัวเอง