MUT56
แพรว
    ชื่อ-สกุล
แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง
    อายุ
28
    ส่วนสูง/น้ำหนัก
172 / 56
    ภาษา
อังกฤษ
    การศึกษา
ปริญญาตรี
    อาชีพ
พิธีกร/นางแบบ/Freelance
ผู้หญิงที่ไม่เคยหมดความศรัทธาในตัวเอง มุ่งมั่น เข้มแข็งและไม่เคยมองข้ามทุกโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาให้พร้อมกับโอกาสที่เข้ามาเสมอ รวมไปถึงการพร้อมที่ช่วยเหลือสังคมในทุกด้าน