MUT64
ขิง
    ชื่อ-สกุล
ชุติกาญจน์ สุวรรณโคตร
    อายุ
21
    ส่วนสูง/น้ำหนัก
170 / 57
    ภาษา
อังกฤษ - เยอรมัน
    การศึกษา
กำลังศึกษาปริญญาตรี
    อาชีพ
นักศึกษา
ทุกปัญหาในชีวิตคือประสบการณ์ชีวิต