MUT71
กวาง
    ชื่อ-สกุล
แพรววัชร ชมิด
    อายุ
27
    ส่วนสูง/น้ำหนัก
170 / 53
    ภาษา
อังกฤษ - เยอรมัน
    การศึกษา
ปริญญาตรี
    อาชีพ
Cabin crew
ถ้าโอกาสอยู่ตรงหน้าแล้ว เราจะเสียใจกับการที่ไม่ได้ทำหรือเราทำแล้วแต่ไม่ได้เป็นตามที่เราหวัง แต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าที่เราไม่ได้ทำอะไรเลย แต่ชีวิตคนเรามันก็สั้นเกินกว่าที่เราจะกลัว