MUT77
อาย
    ชื่อ-สกุล
วิชุดา คำยศ
    อายุ
22
    ส่วนสูง/น้ำหนัก
175 / 54
    ภาษา
อังกฤษ
    การศึกษา
ปริญญาตรี
    อาชีพ
พนักงานขาย
มุ่งมั่นจะทำตามความฝัน พร้อมทำลายกำแพงตัวเองอยู่เสมอ ชอบหาโอกาสใหม่ให้ตัวเอง และเราไม่ควรจะมองผ่านจุดด้อยของเรา แต่ควรจะโฟกัสที่จุดเด่นของเรามากกว่า และเราจะเจอประสบการณ์ใหม่