MUT88
อัยยา
    ชื่อ-สกุล
อารียา ศิลปนาวา
    อายุ
25
    ส่วนสูง/น้ำหนัก
170 / 55
    ภาษา
อังกฤษ
    การศึกษา
ปริญญาตรี
    อาชีพ
ครูสอนศิลปะ
รักศิลปะ ชอบอยู่กับเด็ก มาพร้อมกับความสดใส