การประกวดชุดราตรี
Miss Universe Thailand 2021

     เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการประกวด Miss Universe 2020 ที่ผ่านมา ชุดราตรีผลงานของนักออกแบบชาวไทยที่สวมใส่โดย Amanda Obdam เป็นที่สนใจและได้รับการตอบรับดีมากในระดับสากล ทั้งจากแฟนนางงามทั่วโลก, เหล่าผู้เข้าประกวดด้วยกันเอง, รวมไปจนถึงกรรมการหลายท่าน หนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือการที่ชุดนั้นมีความประณีตสวยงามเหมาะสมกับผู้สวมใส่
และในปีนี้กองประกวด Miss Universe Thailand ยังคงเดินหน้า เปิดโอกาสให้เหล่านักออกแบบของผู้เข้าประกวด 30 คนสุดท้าย ได้รังสรรค์ชุดราตรีที่จะไปเฉิดฉายบนเวทีจักรวาล โดยจะมีนักออกแบบเพียง 5 คนเท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์ในการแข่งขันออกแบบตัดเย็บชุดราตรีที่จะให้ Miss Universe Thailand คนใหม่ สวมใส่ไปพิชิตมงกุฎแห่งจักรวาลที่ 3 บนเวที Miss Universe 2021

ข้อกำหนดในการประกวด 

 1. ผู้เข้าประกวดทั้ง 30 คนสุดท้าย จะต้องจัดเตรียมนักออกแบบ และชุดราตรีที่จะใช้ประกวดในรอบ Preliminary (วันที่ 22 ตุลาคม 2564) และรอบ Final (วันที่ 24 ตุลาคม 2564)
 2. นักออกแบบผู้สนับสนุนชุดราตรีให้ผู้เข้าประกวดในรอบ Preliminary และ รอบ Final ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดียวกัน
 3. นักออกแบบจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการทั้งแบบสเก็ตช์ ด้านหน้า ด้านหลัง แนวคิดและแรงบันดาลใจ เพื่อนําเสนอตามวันที่กองประกวดกําหนดไว้
 4. แนวทางออกแบบจะต้องมีความประณีตสวยงาม
 5. ต้องผลิตและจัดทำชุดให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่กองประกวดกำหนด พร้อมให้ผู้เข้าประกวดสวมใส่ง่ายและดูแลรักษาง่าย
 6. ชุดราตรีที่ต้องการนำเข้าประกวด จะต้องเป็นชุดที่ไม่เคยผ่านการประกวดใด ๆ มาก่อน
 

ระยะเวลาและขั้นตอนดําเนินการ 

16 ต.ค. 64นัดหมายลองชุดกับผู้เข้าประกวด ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของกองประกวด ณ สถานที่ที่กองประกวดกำหนด
พร้อมแบบสเก๊ตช์ ด้านหน้า ด้านหลัง แนวคิดและแรงบันดาลใจ
19 ต.ค. 64ส่งชุดราตรีที่เสร็จเรียบร้อย สำหรับใช้ในการประกวดทั้ง 2 รอบ ให้กับกองประกวด ณ สถานที่ที่กองประกวดกำหนด
22 ต.ค. 64ผู้เข้าประกวด สวมชุดราตรี สำหรับการประกวดรอบ Preliminary
24 ต.ค. 64ผู้เข้าประกวด สวมชุดราตรี สำหรับการประกวดรอบ Final
25 ต.ค. 64ประกาศชุดราตรี 10 ชุด ผ่านช่องทาง Facebook จากการคัดเลือกโดยกองประกวด พร้อมเปิดให้แฟนนางงามร่วมโหวต
โดยการกดไลก์ โหวตได้ถึงวันที่ 28 ต.ค. 64 เวลา 23:59 น.
29 ต.ค. 64ประกาศชุดที่ได้รับการกดไลก์สูงสุด 5 ชุด ผ่านช่องทาง Facebook นักออกแบบผู้ออกแบบทั้ง 5 ชุดนั้น จะได้รับโอกาสในการแข่งขัน
เพื่อออกแบบชุดราตรีให้ Miss Universe Thailand 2021 ได้เลือกใช้สวมใส่ในการประกวด Miss Universe 2021

แนวทางการออกแบบและการตัดสิน

 1. หลังจากได้ชุดที่ดีที่สุดทั้ง 5 ชุดแล้ว นักออกแบบผู้ออกแบบทั้ง 5 ชุดนั้น จะได้รับสิทธิ์ในการพูดคุยกับ Miss Universe Thailand 2021 เพื่อสัมภาษณ์และทำความเข้าใจกับเกี่ยวกับบุคลิกภาพ รวมถึงสัดส่วนจริงเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบชุดราตรี ที่จะใช้ในรอบ Preliminary และรอบ Final ในการประกวด Miss Universe 2021
 2. ชุดราตรีที่ออกแบบใหม่จะต้องไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือเปิดเผยกับนักออกแบบท่านอื่น ทุกแบบจะถูกนำเสนอต่อกองประกวด Miss Universe Thailand เท่านั้น และเมื่อได้รับการเห็นชอบแล้ว แบบชุดราตรีนั้นจะถูกนำไปตัดเย็บจริง
 3. จะมีการ Fitting โครงชุด 1 ครั้ง กับ Miss Universe Thailand 2021
  • ข้อห้าม : กองประกวดไม่อนุญาตให้มีการ Fitting กับ Miss Universe Thailand 2021 เป็นการส่วนตัว หากมีการทราบภายหลัง กองประกวดขอตัดสิทธิ์จากการเป็นผู้ถูกคัดเลือก
 4. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตชุดราตรีทั้ง 5 ชุด จะ Fitting จริง กับ Miss Universe Thailand 2021 อีกครั้ง เพื่อให้ Miss Universe Thailand 2021 และกองประกวดเป็นผู้คัดเลือก
  • ชุดราตรีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะถูกใช้สวมใส่ในการประกวด Miss Universe 2021 ในรอบ Final
  • ชุดราตรีที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะถูกใช้สวมใส่ในการประกวด Miss Universe 2021 ในรอบ Preliminary
  • ชุดราตรีที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2, 3 และ 4 จะถูกนำไปใช้สวมใส่ขณะเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ(การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

หมายเหตุ : สิทธิ์ในการประกาศผู้ชนะ การตัดสิน หรือ เผยแพร่ภาพ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกองประกวด  Miss Universe Thailand เท่านั้น หากภาพชุดถูกเผยแพร่โดยไม่ใช่จากกองประกวด ทางกองประกวดมีสิทธิ์ตัดชุดนั้นออกจากการแข่งขันทันที

 

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ Evening Gown Design

 • เงินสด 100,000 บาท 
 • ได้รับคัดเลือกเป็นชุดราตรีให้ Miss Universe Thailand 2021 สวมใส่ในการประกวด Miss Universe 2021 ในรอบ Final

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Evening Gown Design

 • เงินสด 100,000 บาท 
 • ได้รับคัดเลือกเป็นชุดราตรีให้ Miss Universe Thailand 2021 สวมใส่ในการประกวด Miss Universe 2021 ในรอบ Preliminary
     เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการประกวด Miss Universe 2020 ที่ผ่านมา ชุดราตรีผลงานของนักออกแบบชาวไทยที่สวมใส่โดย Amanda Obdam เป็นที่สนใจและได้รับการตอบรับดีมากในระดับสากล ทั้งจากแฟนนางงามทั่วโลก, เหล่าผู้เข้าประกวดด้วยกันเอง, รวมไปจนถึงกรรมการหลายท่าน หนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือการที่ชุดนั้นมีความประณีตสวยงามเหมาะสมกับผู้สวมใส่และในปีนี้กองประกวด Miss Universe Thailand ยังคงเดินหน้า เปิดโอกาสให้เหล่านักออกแบบของผู้เข้าประกวด 30 คนสุดท้าย ได้รังสรรค์ชุดราตรีที่จะไปเฉิดฉายบนเวทีจักรวาล โดยจะมีนักออกแบบเพียง 5 คนเท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์ในการแข่งขันออกแบบตัดเย็บชุดราตรีที่จะให้ Miss Universe Thailand คนใหม่ สวมใส่ไปพิชิตมงกุฎแห่งจักรวาลที่ 3 บนเวที Miss Universe 2021ข้อกำหนดในการประกวด 
 1. ผู้เข้าประกวดทั้ง 30 คนสุดท้าย จะต้องจัดเตรียมนักออกแบบ และชุดราตรีที่จะใช้ประกวดในรอบ Preliminary (วันที่ 22 ตุลาคม 2564) และรอบ Final (วันที่ 24 ตุลาคม 2564)
 2. นักออกแบบผู้สนับสนุนชุดราตรีให้ผู้เข้าประกวดในรอบ Preliminary และ รอบ Final ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดียวกัน
 3. นักออกแบบจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการทั้งแบบสเก็ตช์ ด้านหน้า ด้านหลัง แนวคิดและแรงบันดาลใจ เพื่อนําเสนอตามวันที่กองประกวดกําหนดไว้
 4. แนวทางออกแบบจะต้องมีความประณีตสวยงาม
 5. ต้องผลิตและจัดทำชุดให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่กองประกวดกำหนด พร้อมให้ผู้เข้าประกวดสวมใส่ง่ายและดูแลรักษาง่าย
 6. ชุดราตรีที่ต้องการนำเข้าประกวด จะต้องเป็นชุดที่ไม่เคยผ่านการประกวดใด ๆ มาก่อน
 
ระยะเวลาและขั้นตอนดําเนินการ 
16 ต.ค. 64นัดหมายลองชุดกับผู้เข้าประกวด ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของกองประกวด ณ สถานที่ที่กองประกวดกำหนดพร้อมแบบสเก๊ตช์ ด้านหน้า ด้านหลัง แนวคิดและแรงบันดาลใจ
19 ต.ค. 64ส่งชุดราตรีที่เสร็จเรียบร้อย สำหรับใช้ในการประกวดทั้ง 2 รอบ ให้กับกองประกวด ณ สถานที่ที่กองประกวดกำหนด
22 ต.ค. 64ผู้เข้าประกวด สวมชุดราตรี สำหรับการประกวดรอบ Preliminary
24 ต.ค. 64ผู้เข้าประกวด สวมชุดราตรี สำหรับการประกวดรอบ Final
25 ต.ค. 64ประกาศชุดราตรี 10 ชุด ผ่านช่องทาง Facebook จากการคัดเลือกโดยกองประกวด พร้อมเปิดให้แฟนนางงามร่วมโหวตโดยการกดไลก์ โหวตได้ถึงวันที่ 28 ต.ค. 64 เวลา 23:59 น.
29 ต.ค. 64ประกาศชุดที่ได้รับการกดไลก์สูงสุด 5 ชุด ผ่านช่องทาง Facebook นักออกแบบผู้ออกแบบทั้ง 5 ชุดนั้น จะได้รับโอกาสในการแข่งขันเพื่อออกแบบชุดราตรีให้ Miss Universe Thailand 2021 ได้เลือกใช้สวมใส่ในการประกวด Miss Universe 2021
แนวทางการออกแบบและการตัดสิน
 1. หลังจากได้ชุดที่ดีที่สุดทั้ง 5 ชุดแล้ว นักออกแบบผู้ออกแบบทั้ง 5 ชุดนั้น จะได้รับสิทธิ์ในการพูดคุยกับ Miss Universe Thailand 2021 เพื่อสัมภาษณ์และทำความเข้าใจกับเกี่ยวกับบุคลิกภาพ รวมถึงสัดส่วนจริงเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบชุดราตรี ที่จะใช้ในรอบ Preliminary และรอบ Final ในการประกวด Miss Universe 2021
 2. ชุดราตรีที่ออกแบบใหม่จะต้องไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือเปิดเผยกับนักออกแบบท่านอื่น ทุกแบบจะถูกนำเสนอต่อกองประกวด Miss Universe Thailand เท่านั้น และเมื่อได้รับการเห็นชอบแล้ว แบบชุดราตรีนั้นจะถูกนำไปตัดเย็บจริง
 3. จะมีการ Fitting โครงชุด 1 ครั้ง กับ Miss Universe Thailand 2021
  • ข้อห้าม : กองประกวดไม่อนุญาตให้มีการ Fitting กับ Miss Universe Thailand 2021 เป็นการส่วนตัว หากมีการทราบภายหลัง กองประกวดขอตัดสิทธิ์จากการเป็นผู้ถูกคัดเลือก
 4. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตชุดราตรีทั้ง 5 ชุด จะ Fitting จริง กับ Miss Universe Thailand 2021 อีกครั้ง เพื่อให้ Miss Universe Thailand 2021 และกองประกวดเป็นผู้คัดเลือก
  • ชุดราตรีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะถูกใช้สวมใส่ในการประกวด Miss Universe 2021 ในรอบ Final
  • ชุดราตรีที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะถูกใช้สวมใส่ในการประกวด Miss Universe 2021 ในรอบ Preliminary
  • ชุดราตรีที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2, 3 และ 4 จะถูกนำไปใช้สวมใส่ขณะเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ(การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)
หมายเหตุ : สิทธิ์ในการประกาศผู้ชนะ การตัดสิน หรือ เผยแพร่ภาพ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกองประกวด  Miss Universe Thailand เท่านั้น หากภาพชุดถูกเผยแพร่โดยไม่ใช่จากกองประกวด ทางกองประกวดมีสิทธิ์ตัดชุดนั้นออกจากการแข่งขันทันที รางวัลการประกวดรางวัลชนะเลิศ Evening Gown Design
 • เงินสด 100,000 บาท 
 • ได้รับคัดเลือกเป็นชุดราตรีให้ Miss Universe Thailand 2021 สวมใส่ในการประกวด Miss Universe 2021 ในรอบ Final
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Evening Gown Design
 • เงินสด 100,000 บาท 
 • ได้รับคัดเลือกเป็นชุดราตรีให้ Miss Universe Thailand 2021 สวมใส่ในการประกวด Miss Universe 2021 ในรอบ Preliminary