เกี่ยวกับเรา

Miss Universe Thailand เป็นฐานเสียงให้เหล่าสาวงามทุกคน. องค์กรของเราเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือให้สาวงามทุกคนได้แสดงศักยภาพ, ปัญญา, แรงผลักดัน และมากไปกว่านี้เราก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งแรงบัลดาลใจเพื่อที่จะทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปข้างหน้า. ในเวลาอันยากลำบากนี้เราก็อยากจะมอบความบันเทิงในรูปแบบ Beautytainment ที่ทุกท่านควรจะได้รับภายใต้คำว่า Power of Passion

เกี่ยวกับเรา

Miss Universe Thailand เป็นฐานเสียงให้เหล่าสาวงามทุกคน. องค์กรของเราเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือให้สาวงามทุกคนได้แสดงศักยภาพ, ปัญญา, แรงผลักดัน และมากไปกว่านี้เราก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งแรงบัลดาลใจเพื่อที่จะทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปข้างหน้า. ในเวลาอันยากลำบากนี้เราก็อยากจะมอบความบันเทิงในรูปแบบ Beautytainment ที่ทุกท่านควรจะได้รับภายใต้คำว่า Power of Passion

เกี่ยวกับเรา

Miss Universe Thailand เป็นฐานเสียงให้เหล่าสาวงามทุกคน. องค์กรของเราเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือให้สาวงามทุกคนได้แสดงศักยภาพ, ปัญญา, แรงผลักดัน และมากไปกว่านี้เราก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งแรงบัลดาลใจเพื่อที่จะทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปข้างหน้า. ในเวลาอันยากลำบากนี้เราก็อยากจะมอบความบันเทิงในรูปแบบ Beautytainment ที่ทุกท่านควรจะได้รับภายใต้คำว่า Power of Passion

เราใช้แพลตฟอร์มและเน็ทเวิร์คที่เรามีเพื่อที่จะรวบรวมทรัพยากรที่จะสามารถช่วยผู้คนที่ยากลำบากหรือด้อยโอกาสและในปีนี้เราได้ร่วมทีมกับ Food for Fighter ซึ่งเป็นมูลนิธิที่จัดหาของใช้จำเป็นเช่นอาหาร, เครื่องดื่ม และยาให้แก่ผู้คนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19