การประกวดชุดประจำชาติ
Miss Universe Thailand 2021 "มวยไทย"

      ในปี 2021 กองประกวด Miss Universe Thailand ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับ “ความเป็นนักสู้” ของ “ผู้หญิงไทย” และ นักออกแบบไทยทุกคน โดยปีนี้ทางกองประกวด Miss Universe Thailand เปิดโอกาสให้นักออกแบบมืออาชีพ และนักออกแบบหน้าใหม่ทุกคน ร่วมปลุกพลังความเป็นนักสู้ในตัวออกมา ทางกองประกวดขอเชิญชวนนักออกแบบร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบชุดประจำชาติภายใต้แนวคิด “มวยไทย” เพื่อคัดเลือกให้ตัวแทน Miss Universe Thailand 2021 ได้สวมใส่ผลงานชิ้นเอกของไทยบนเวทีแห่งจักรวาล ให้ทั่วทั้งจักรวาลได้ประจักษ์อีกครั้ง 

 

ข้อกำหนดในการประกวด 

 1. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวด ต้องส่งข้อมูลของชุดที่ต้องการส่งเข้าประกวด ทั้งแบบสเก็ตช์ ด้านหน้า ด้านหลัง ระบุชื่อชุด พร้อมแนวคิด แรงบันดาลใจ เรื่องราวต่าง ๆ รวมไปถึงวัสดุที่ใช้ในการทำ และขั้นตอนการผลิต ตามวันที่กองประกวดกำหนดไว้
 2. แนวทางออกแบบต้องมีความประณีตสวยงาม สื่อถึงความเป็นนักสู้ และความเป็นไทย ให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าใจ และประทับใจศิลปะการต่อสู้ที่สวยงามของไทยได้
 3. ชุดที่ออกแบบต้องสามารถจัดทำได้จริง และ Miss Universe Thailand 2021 สามารถนำไปสวมใส่เองได้ง่าย
 4. ชุดที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นชุดที่ไม่เคยผ่านการประกวดใด ๆ มาก่อน
 5. ชุดที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายในวัน และเวลาที่กองประกวดกำหนด
  * ประกาศผลผู้ชนะวันที่ 28 ต.ค. 64 และชุดจะต้องเสร็จสมบูรณ์ก่อนวันที่ 22 พ.ย. 64
 6. ทางกองประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ดัดแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับแบบของชุดที่ได้รับการคัดเลือก ได้ตามความเหมาะสม
 
 

ระยะเวลาและขั้นตอนดําเนินการ 

วันนี้ – 15 ต.ค. 64

ส่งแบบสเก็ตช์ ด้านหน้า ด้านหลัง พร้อมทั้งแนวคิด แรงบันดาลใจ วัสดุที่ใช้ในการทำ
และขั้นตอนในการผลิต
* ส่งผลงานได้ที่ อีเมล: MUThailand.tpn@gmail.com

22 ต.ค. 64

หลังจากจบการประกวดรอบ Preliminary กองประกวดจะประกาศชุดที่ได้รับคัดเลือกจาก คณะกรรมการจำนวน 5 ชุด ผ่านช่องทาง TikTok และเปิดให้แฟนนางงามมีส่วนร่วมในการตัดสิน ด้วยการกดโหวต และ 2 ชุดที่มียอดโหวตมากที่สุด จะเป็น 2 ชุดสุดท้ายที่
Miss Universe Thailand 2021 จะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกชุดที่เหมาะสมที่สุด (การตัดสินของ คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)
* โหวตได้ตั้งแต่ 22 ต.ค. ถึงวันที่ 26 ต.ค. 64 เวลา 23.59 น.

27 ต.ค. 64

คณะกรรมการ และ Miss Universe Thailand 2021 ร่วมประชุมกัน เพื่อเลือกชุดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

28 ต.ค. 64

ประกาศชุดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชุดประจำชาติ อย่างเป็นทางการผ่านทุกช่องทาง

22 พ.ย. 64

เปิดตัวชุดประจำชาติ “มวยไทย”

 

รางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดชุดประจำชาติ 

 • เงินสด 50,000 บาท 
 • ได้รับเลือกให้ Miss Universe Thailand 2021 สวมใส่ในการประกวด Miss Universe 2021 ในรอบชุดประจำชาติ 

      ในปี 2021 กองประกวด Miss Universe Thailand ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับ “ความเป็นนักสู้” ของ “ผู้หญิงไทย” และ นักออกแบบไทยทุกคน โดยปีนี้ทางกองประกวด Miss Universe Thailand เปิดโอกาสให้นักออกแบบมืออาชีพ และนักออกแบบหน้าใหม่ทุกคน ร่วมปลุกพลังความเป็นนักสู้ในตัวออกมา ทางกองประกวดขอเชิญชวนนักออกแบบร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบชุดประจำชาติภายใต้แนวคิด “มวยไทย” เพื่อคัดเลือกให้ตัวแทน Miss Universe Thailand 2021 ได้สวมใส่ผลงานชิ้นเอกของไทยบนเวทีแห่งจักรวาล ให้ทั่วทั้งจักรวาลได้ประจักษ์อีกครั้ง 

 

ข้อกำหนดในการประกวด 

 1. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวด ต้องส่งข้อมูลของชุดที่ต้องการส่งเข้าประกวด ทั้งแบบสเก็ตช์ ด้านหน้า ด้านหลัง ระบุชื่อชุด พร้อมแนวคิด แรงบันดาลใจ เรื่องราวต่าง ๆ รวมไปถึงวัสดุที่ใช้ในการทำ และขั้นตอนการผลิต ตามวันที่กองประกวดกำหนดไว้
 2. แนวทางออกแบบต้องมีความประณีตสวยงาม สื่อถึงความเป็นนักสู้ และความเป็นไทย ให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าใจ และประทับใจศิลปะการต่อสู้ที่สวยงามของไทยได้
 3. ชุดที่ออกแบบต้องสามารถจัดทำได้จริง และ Miss Universe Thailand 2021 สามารถนำไปสวมใส่เองได้ง่าย
 4. ชุดที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นชุดที่ไม่เคยผ่านการประกวดใด ๆ มาก่อน
 5. ชุดที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายในวัน และเวลาที่กองประกวดกำหนด
  * ประกาศผลผู้ชนะวันที่ 28 ต.ค. 64 และชุดจะต้องเสร็จสมบูรณ์ก่อนวันที่ 22 พ.ย. 64
 6. ทางกองประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ดัดแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับแบบของชุดที่ได้รับการคัดเลือก ได้ตามความเหมาะสม
 
 

ระยะเวลาและขั้นตอนดําเนินการ 

วันนี้ – 15 ต.ค. 64

ส่งแบบสเก็ตช์ ด้านหน้า ด้านหลัง พร้อมทั้งแนวคิด แรงบันดาลใจ วัสดุที่ใช้ในการทำ
และขั้นตอนในการผลิต
* ส่งผลงานได้ที่ อีเมล: MUThailand.tpn@gmail.com

22 ต.ค. 64

หลังจากจบการประกวดรอบ Preliminary กองประกวดจะประกาศชุดที่ได้รับคัดเลือกจาก คณะกรรมการจำนวน 5 ชุด ผ่านช่องทาง TikTok และเปิดให้แฟนนางงามมีส่วนร่วมในการตัดสิน ด้วยการกดโหวต และ 2 ชุดที่มียอดโหวตมากที่สุด จะเป็น 2 ชุดสุดท้ายที่
Miss Universe Thailand 2021 จะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกชุดที่เหมาะสมที่สุด (การตัดสินของ คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)
* โหวตได้ตั้งแต่ 22 ต.ค. ถึงวันที่ 26 ต.ค. 64 เวลา 23.59 น.

27 ต.ค. 64

คณะกรรมการ และ Miss Universe Thailand 2021 ร่วมประชุมกัน เพื่อเลือกชุดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

28 ต.ค. 64

ประกาศชุดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชุดประจำชาติ อย่างเป็นทางการผ่านทุกช่องทาง

22 พ.ย. 64

เปิดตัวชุดประจำชาติ “มวยไทย”

 

รางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดชุดประจำชาติ 

 • เงินสด 50,000 บาท 
 • ได้รับเลือกให้ Miss Universe Thailand 2021 สวมใส่ในการประกวด Miss Universe 2021 ในรอบชุดประจำชาติ