สิทธิรักษาพยาบาลบัตรทองคืออะไร บัตรทองรักษาที่ไหนได้บ้างในปี 2024

สิทธิรักษาพยาบาลบัตรทอง เรื่องพื้นฐานที่คนไทยส่วนใหญ่ควรเข้าใจ 

การเจ็บป่วยถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ซึ่งสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม หรือสิทธิข้าราชการ จะได้รับสิทธิรักษาพยาบาลบัตรทองโดยอัตโนมัติ ซึ่งสำหรับปี 2024 หรือ 2567 นี้ ใครที่ยังมีข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจในการใช้สิทธิบัตรทองในประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิรักษาพยาบาลผู้ที่มีสิทธิบัตรทองจะได้รับความคุ้มครองอย่างไรบ้าง นอกจากนี้สิทธิรักษาพยาบาลบัตรทอง ผู้ที่มีบัตรทองเลือกโรงพยาบาลได้ไหม หรือจะได้รับการจัดสรรบริการด้านสาธารณสุขอย่างไร เช็คโรงพยาบาลบัตรทองได้ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง โดยหากมีความสงสัยเกี่ยวกับตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลภายใต้สิทธิรักษาพยาบาลบัตรทองจะเข้าถึงข้อมูลในด้านเหล่านี้ได้จากหน่วยงานใด สามารถเช็คด้วยตนเองได้ไหม เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถดำเนินการในด้านที่เกี่ยวข้องได้อย่างไม่ติดขัด มาทำความรู้จักกับสิทธิการรักษาพยาบาล 30 บาทเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นกันดีกว่า 

สิทธิรักษาพยาบาลบัตรทอง ได้รับความคุ้มครองด้านใดบ้าง 

สำหรับสิทธิรักษาพยาบาลบัตรทอง หรือที่หลาย ๆ คนจะรู้จักกันดีในชื่อ สิทธิการรักษาพยาบาล 30 บาท ซึ่งผู้ที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามสิทธินี้นั้นจะเป็นผู้ที่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของสิทธิข้าราชการ หรือประกันสังคม โดยจะได้รับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนจะได้อะไรบ้างนั้น ต้องมาเจาะลึกทำความเข้าใจในรายละเอียดกัน สิทธิรักษาพยาบาลบัตรทองจะได้รับบริการสร้างเสริมและป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล การตรวจและรับฝากครรภ์ การบำบัดและบริการทางการแพทย์ โดยสามารถใช้สิทธิบัตรทองเพื่อรับยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์  การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงบริการทางสาธารณสุขอื่น ๆ ที่มีความจำเป็น โดยใช้สิทธิบัตรทองได้

สิทธิรักษาพยาบาลบัตรทอง เลือกโรงพยาบาลได้ไหม 

สำหรับท่านใดที่มีความกังวลเกี่ยวกับการใช้บริการภายใต้สิทธิรักษาพยาบาลบัตรทองอันเนื่องมาจากอาจจะไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการภายใต้เขตสุขภาพตามที่อยู่ของบัตรประชาชน จึงสงสัยว่าบัตรทองเลือกโรงพยาบาลได้ไหม ซึ่งยืนยันสามารถทำได้ กรณีที่มีการย้ายที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นในกรณีมาทำงาน หรือศึกษาเล่าเรียน โดยสามารถย้ายสิทธิรักษาพยาบาลบัตรทองได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งผ่านแอพลิเคชั่นของสปสช. ผ่านทาง Line OA ของสปสช. ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือติดต่อผ่านสายด่วน สปสช. โทร. 1330 ส่วนผู้ที่สอบถามว่าบัตรทองรักษาที่ไหนได้บ้าง สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน นอกจากนี้ยังใช้สิทธิบัตรทองได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์สุขภาพชุมชนอีกด้วย

สิทธิรักษาพยาบาลบัตรทอง วิธีการตรวจสอบสิทธิ์และค่ารักษา 

สำหรับผู้ที่มีสิทธิรักษาพยาบาลบัตรทองซึ่งต้องการเช็คสิทธิ์บัตรทองออนไลน์ สามารถใช้บริการได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสปสช. รวมไปถึงผ่านทางแอพลิเคชั่น ผ่านทาง Line OA ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ที่ต้องการอัพเดทรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิรักษาพยาบาลตามบัตรทอง นอกจากนี้สำหรับใครที่ไม่ถนัดดำเนินการด้วยตนเองผ่านทางระบบออนไลน์ ก็สามารถไปตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลบัตรทองของตนเองได้ผ่านทางสถานีอนามัย โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโทรสอบถามผ่านสายด่วนสปสช. ที่ 1330 ก็ได้เช่นเดียวกัน ส่วนการตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลนั้นจะต้องติดตามผ่านทางหน่วยบริการสาธารณสุขที่ได้ทำการรักษา หรือต้องการย้ายไปรักษา

Scroll to Top