หนังสือสัญญาสัญญายืมเงินนอกระบบกับข้อควรระวังและสิ่งที่คุณควรรู้

หนังสือสัญญาสัญญายืมเงินนอกระบบ เรื่องที่ควรรู้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตัวเอง 

 

ปัญหาหนี้อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ โดยเฉพาะหากเป็นการกู้ยืมเงินนอกระบบด้วยแล้วจะยิ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าการใช้บริการเงินกู้ที่ถูกกฎหมาย โดยก่อนที่จะยืมเงินนอกระบบมีเรื่องใดบ้างที่ควรใส่ใจในรายละเอียด โดยเฉพาะสำหรับการทำหนังสือสัญญาสัญญายืมเงินนอกระบบ ซึ่งมีความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบจากการยืมเงินดอกรายวัน โดยที่ผลประโยชน์ไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่กู้เงินดอกลอย ซึ่งควรทำความเข้าใจถึงการทำสัญญายืมเงินนอกระบบไว้ให้ดี จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ โดยเงื่อนไขที่ต้องมีในหนังสือสัญญาสัญญายืมเงินนอกระบบนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ส่วนประกอบของหนังสือสัญญายืมเงินที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร รวมไปถึงข้อควรระวังและต้องตรวจสอบให้เกิดความแน่ใจว่าทำไปแล้วจะไม่เสียเปรียบ และสร้างความเสียหายลุกลามบานปลายจากเพียงแค่หนังสือสัญญาสัญญายืมเงินนอกระบบที่ขาดความใส่ใจเพียงฉบับเดียว 

หนังสือสัญญาสัญญายืมเงินนอกระบบ ความเสี่ยงที่ควรเข้าใจ 

ในทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ ก็จะเห็นการชักชวนให้กู้ยืมเงินนอกระบบอยู่เกลื่อนกลาด ซึ่งด้วยภาวะความจำเป็นที่ต้องรีบใช้เงินก็อาจจะบังคับให้หลาย ๆ คนต้องไปพึ่งพาการยืมเงินดอกรายวัน ซึ่งเมื่อต้องทำหนังสือสัญญาสัญญายืมเงินนอกระบบก็ต้องยอมเซ็นชื่อไป เพราะต้องรีบใช้เงิน ซึ่งการสัญญายืมเงินนอกระบบนี้มีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบในชีวิตในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในแง่ของอัตราดอกเบี้ยกู้เงินดอกลอยซึ่งสูงกว่าสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินกู้ถูกกฎหมาย บางที่อาจจะมีร้อยละ 10 ต่อเดือน ซึ่งตามข้อกำหนดต้องไม่เกิน ร้อยละ 23 ต่อปี หากไม่มีเงินใช้ก็จะต้องถูกทวงหนี้สุดโหด และหนังสือสัญญาสัญญายืมเงินนอกระบบนั้นก็มักจะมีการเขียนสัญญาเงินกู้ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ 

หนังสือสัญญาสัญญายืมเงินนอกระบบ เงื่อนไขที่ต้องมีในสัญญา 

ใบสัญญาเงินยืม ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ที่ถูกกฎหมาย หรือจะเป็นหนังสือสัญญากู้เงินนอกระบบเองก็ตาม สิ่งที่ควรมีซึ่งสามารถเรียนรู้วิธีทำหรือตัวอย่างได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ง่ายและสะดวกต่อการค้นหา โดยหนังสือสัญญาสัญญายืมเงินนอกระบบที่ดีนั้นจะต้องประกอบไปด้วย วันที่ทำสัญญากู้ยืมเงิน ชื่อ – นามสกุลทั้งผู้กู้ยืมเงินนอกระบบและผู้ให้กู้เงินดอกลอย ต้องระบุจำนวนเงินที่กู้อย่างชัดเจน กำหนดการชำระคืน อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน หรือต่อปี ลายมือชื่อของทั้ง 2 ฝ่าย รวมไปถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ควรจะระบุในหนังสือสัญญาสัญญายืมเงินนอกระบบเพิ่มเติม เช่น พยาน การดำเนินการกรณีกระทำผิดเงื่อนไขสัญญายืมเงินนอกระบบ

 

หนังสือสัญญาสัญญายืมเงินนอกระบบ ข้อควรระวังในการกู้ยืม 

แม้จะรีบยืมเงินนอกระบบนำไปใช้จ่ายตามเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ มากขนาดไหนแต่ก่อนที่จะลงชื่อในหนังสือสัญญาสัญญายืมเงินนอกระบบก็ต้องเช็กข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง หากมีอะไรสงสัยก็ควรสอบถามให้แน่ใจ โดยภายในหนังสือสัญญายืมเงินนั้นจะต้องทำการตรวจสอบตัวเลขต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นวันที่ ยอดกู้ยืมเงินนอกระบบ โดยห้ามผู้ที่จะกู้เงินดอกลอยลงชื่อในหนังสือสัญญาสัญญายืมเงินนอกระบบที่เป็นกระดาษเปล่า ๆ โดยเด็ดขาด ไม่ควรนำทรัพย์สินต่าง ๆ ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยเฉพาะโฉนดที่ดิน ต้องทำสัญญายืมเงินนอกระบบอย่างน้อย 2 ฉบับ ควรมีลายเซ็นพยานอย่างน้อย 1 คน การชำระหนี้ต้องขอหลักฐานการได้รับเงินจากผู้ให้ยืมเงินนอกระบบด้วย

Scroll to Top