เป็นผู้หญิงธรรมดาคนนึง ที่ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่น ชอบกิน Street food ชอบดูละคร ชอบนั่งรถเมลล์ ชอบนั่งบีทีเอส ไม่เคยมองว่าตัวเองสวยกว่าคนอื่น แต่คิดว่าเราเป็นคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

Paweensuda Drouin

Vote: 23077

© Copyright 2019 T.P.N. - All Rights Reserved