เป็นตัวของตัวเอง รักธรรมชาติ ทำอะไรทำเต็มที่

Kansuda Chanakeeree

Vote: 326

Vote

object(stdClass)#254 (15) {
 ["id"]=>
 int(553)
 ["facebook_id"]=>
 int(1028334060689343)
 ["email"]=>
 string(20) "[email protected]"
 ["name"]=>
 string(19) "Kansuda Chanakeeree"
 ["avatar"]=>
 NULL
 ["token"]=>
 string(16) "Y4Acy_1558886834"
 ["status"]=>
 int(8)
 ["created_at"]=>
 string(19) "2019-05-25 12:41:43"
 ["updated_at"]=>
 string(19) "2019-05-30 13:54:16"
 ["url_qr"]=>
 string(41) "https://img.missuniverse.in.th/qrcode/553"
 ["phone_no"]=>
 NULL
 ["c_order"]=>
 int(8)
 ["c_no"]=>
 int(25)
 ["bio"]=>
 object(stdClass)#265 (11) {
  ["id"]=>
  int(25)
  ["contestants_id"]=>
  int(553)
  ["image1"]=>
  string(14) "25-KANSUDA.jpg"
  ["image2"]=>
  NULL
  ["image3"]=>
  NULL
  ["video"]=>
  string(6) "25.mp4"
  ["quote"]=>
  string(128) "เป็นตัวของตัวเอง รักธรรมชาติ ทำอะไรทำเต็มที่"
  ["fb"]=>
  NULL
  ["ig"]=>
  NULL
  ["created_at"]=>
  NULL
  ["updated_at"]=>
  NULL
 }
 ["profile"]=>
 object(stdClass)#266 (162) {
  ["id"]=>
  int(553)
  ["contestants_id"]=>
  int(553)
  ["name_old_1"]=>
  string(49) "กัลย์สุดา ชนาคีรี"
  ["name_old_2"]=>
  string(49) "กัลย์สุดา ชนาคีรี"
  ["card_id"]=>
  int(1639800217773)
  ["card_name_th"]=>
  string(49) "กัลย์สุดา ชนาคีรี"
  ["card_name_en"]=>
  string(19) "Kansuda Chanakeeree"
  ["card_birthday"]=>
  string(10) "1998-03-08"
  ["card_date_of_issue"]=>
  string(10) "2025-03-07"
  ["card_home_no"]=>
  string(2) "74"
  ["card_village_no"]=>
  string(1) "4"
  ["card_lane"]=>
  string(1) "-"
  ["card_streee"]=>
  string(1) "-"
  ["card_province"]=>
  string(9) "ตาก"
  ["card_district"]=>
  string(18) "แม่สอด"
  ["card_sub_district"]=>
  string(36) "ด่านแม่ละเมา"
  ["address_home_no"]=>
  string(3) "556"
  ["address_village_no"]=>
  string(1) "7"
  ["address_lane"]=>
  string(18) "บัวยวง"
  ["address_streee"]=>
  string(15) "แม่ปะ"
  ["address_province"]=>
  string(9) "ตาก"
  ["address_district"]=>
  string(18) "แม่สอด"
  ["address_sub_district"]=>
  string(15) "แม่ปะ"
  ["address_phone"]=>
  string(10) "0991387830"
  ["address_phone_home"]=>
  string(10) "0991388630"
  ["contact_email"]=>
  string(20) "[email protected]"
  ["contact_facebook"]=>
  string(19) "Kansuda Chanakeeree"
  ["contact_instagram"]=>
  string(10) "me_kansuda"
  ["contact_twitter"]=>
  string(1) "-"
  ["contact_line"]=>
  string(10) "0991387830"
  ["contact_other"]=>
  string(1) "-"
  ["pm_name"]=>
  string(49) "ชุดาภา ภัสสราโชติ"
  ["pm_relation"]=>
  string(21) "น้องสาว"
  ["pm_phone"]=>
  string(10) "0991388630"
  ["pm_address"]=>
  string(54) "556 หมู่7 อ.แม่สอด จ.ตาก"
  ["school_name"]=>
  string(57) "โรงเรียนสรรพวิทยาคม"
  ["school_province"]=>
  string(9) "ตาก"
  ["school_qualification"]=>
  string(36) "มัธยมตอนปลาย"
  ["school_year"]=>
  string(4) "2560"
  ["school_gpa"]=>
  string(4) "3.43"
  ["vocational_name"]=>
  NULL
  ["vocational_province"]=>
  NULL
  ["vocational_qualification"]=>
  NULL
  ["vocational_year"]=>
  string(1) "0"
  ["vocational_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["bachelor_faculty"]=>
  NULL
  ["bachelor_branch"]=>
  NULL
  ["bachelor_institution"]=>
  NULL
  ["bachelor_year"]=>
  string(1) "0"
  ["bachelor_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["master_faculty"]=>
  NULL
  ["master_branch"]=>
  NULL
  ["master_institution"]=>
  NULL
  ["master_year"]=>
  string(1) "0"
  ["master_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["doctorate_faculty"]=>
  NULL
  ["doctorate_branch"]=>
  NULL
  ["doctorate_institution"]=>
  NULL
  ["doctorate_year"]=>
  string(1) "0"
  ["doctorate_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["studying_degree"]=>
  string(27) "ปริญญาตรี"
  ["studying_class"]=>
  string(16) "ปีที่3"
  ["studying_faculty"]=>
  string(24) "ครุศาตร์"
  ["studying_branch"]=>
  string(33) "นาฏศิลป์ไทย"
  ["studying_institution"]=>
  string(78) "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่"
  ["studying_country"]=>
  string(9) "ไทย"
  ["studying_gpa"]=>
  string(4) "3.50"
  ["training1_course"]=>
  string(1) "-"
  ["training1_institution"]=>
  string(1) "-"
  ["training1_period"]=>
  string(1) "-"
  ["training2_course"]=>
  string(1) "-"
  ["training2_institution"]=>
  string(1) "-"
  ["training2_period"]=>
  string(1) "-"
  ["training3_course"]=>
  string(1) "-"
  ["training3_institution"]=>
  string(1) "-"
  ["training3_period"]=>
  string(1) "-"
  ["career_name"]=>
  NULL
  ["career_company"]=>
  NULL
  ["career_position"]=>
  NULL
  ["career_period"]=>
  NULL
  ["career_phone"]=>
  NULL
  ["career_web"]=>
  NULL
  ["language_english"]=>
  bool(false)
  ["language_english_level"]=>
  int(1)
  ["language_china"]=>
  bool(false)
  ["language_china_level"]=>
  int(0)
  ["language_jpan"]=>
  bool(false)
  ["language_japan_level"]=>
  int(0)
  ["language_other"]=>
  string(54) "ภาษาพม่า , กะเหรี่ยง"
  ["language_other_level"]=>
  int(3)
  ["talent"]=>
  string(259) "1.ฟ้อน
2.รำ
3.เต้น (ลูกทุ่ง,บัลเล่ต์,ลีลาศ)
4.หลีดมือ 
5.ทำอาหาร,ขนมไทย
6.เดินแบบ,ถ่ายแบบ
7.พูดภาษาพม่า"
  ["body_height"]=>
  string(3) "170"
  ["body_weight"]=>
  string(2) "53"
  ["body_chest"]=>
  string(2) "33"
  ["body_waistline"]=>
  string(2) "26"
  ["body_hips"]=>
  string(2) "37"
  ["body_shirts"]=>
  string(1) "S"
  ["body_shoes"]=>
  string(2) "39"
  ["body_swimsuit"]=>
  string(1) "S"
  ["contest1_name"]=>
  string(63) "เทพีสงกรานต์นครแม่สอด"
  ["contest1_year"]=>
  string(4) "2556"
  ["contest1_povince"]=>
  string(9) "ตาก"
  ["contest1_position"]=>
  string(28) "รองอันดับ1"
  ["contest2_name"]=>
  string(51) "นางนพมาศนครแม่สอด"
  ["contest2_year"]=>
  string(4) "2556"
  ["contest2_povince"]=>
  string(9) "ตาก"
  ["contest2_position"]=>
  string(28) "รองอันดับ1"
  ["contest3_name"]=>
  string(69) "การประกวดนพมาศนครแม่สอด"
  ["contest3_year"]=>
  string(4) "2562"
  ["contest3_povince"]=>
  string(9) "ตาก"
  ["contest3_position"]=>
  string(37) "รองอันดับที่4"
  ["portfolio"]=>
  string(311) "ทำตัวจบอาจารย์วิทยานิพนธ์ ป.เอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ที่สะท้อนเปลือกนอกของคนในสังคม"
  ["entertain_under"]=>
  string(1) "-"
  ["entertain_period"]=>
  string(1) "-"
  ["entertain_phone"]=>
  string(1) "-"
  ["entertain_manager_name"]=>
  string(1) "-"
  ["entertain_manager_phone"]=>
  string(1) "-"
  ["entertain_manager_company"]=>
  string(1) "-"
  ["parent_name"]=>
  NULL
  ["parent_relation"]=>
  NULL
  ["parent_card_id"]=>
  string(1) "0"
  ["parent_home_no"]=>
  NULL
  ["parent_village_no"]=>
  string(1) "0"
  ["parent_lane"]=>
  NULL
  ["parent_streee"]=>
  NULL
  ["parent_province"]=>
  NULL
  ["parent_district"]=>
  NULL
  ["parent_sub_district"]=>
  NULL
  ["parent_phone"]=>
  NULL
  ["parent_contact_other"]=>
  NULL
  ["external_checkin_lastdate"]=>
  NULL
  ["attitude"]=>
  string(166) "ความสวยของผู้หญิงทุกคนแต่งต่างกัน อยู่ที่ใครจะมองอย่างไร"
  ["first_do_if_win"]=>
  string(348) "อันดับแรกคือเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม และพัฒนาในสิ่งที่ทุกคนติเรา สู้เเละมุ่งมัน เชื่อมันในตัวเองว่าเราทำได้"
  ["sender_contest_name"]=>
  NULL
  ["image1"]=>
  string(89) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/553-1558886477-line_52312933062330-01.jpeg"
  ["image2"]=>
  string(81) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/553-1558886478-20190525_210333.jpg"
  ["image3"]=>
  string(81) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/553-1558886478-20190525_205818.jpg"
  ["image4"]=>
  string(70) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/553-1558887733-1876.jpg"
  ["image5"]=>
  string(89) "https://img.missuniverse.in.th/images/original/553-1558886648-line_52785170750993-02.jpeg"
  ["video1"]=>
  string(69) "https://img.missuniverse.in.th/images/553-1558887734-มีมี.mp4"
  ["status"]=>
  int(0)
  ["created_at"]=>
  string(19) "2019-05-25 12:41:43"
  ["updated_at"]=>
  string(19) "2019-05-30 13:26:16"
  ["pdf_link"]=>
  string(50) "https://img.missuniverse.in.th/pdf/profile_553.pdf"
  ["age"]=>
  int(21)
  ["card_issue_location"]=>
  string(36) "อ.แม่สอด จ.ตาก"
  ["name_nickname"]=>
  string(12) "มีมี"
  ["name_contest_th"]=>
  string(50) "กัลย์สุดา ชนาคีรี"
  ["name_contest_en"]=>
  string(19) "Kansuda Chanakeeree"
  ["passport_id"]=>
  string(255) "-                                                                                                                               "
  ["food_allergy"]=>
  string(12) "กุ้ง"
  ["congenital_disease"]=>
  string(45) "แพ้อากาศและฝุ่น"
  ["travel_is"]=>
  bool(true)
  ["udom_faculty"]=>
  NULL
  ["udom_branch"]=>
  NULL
  ["udom_institution"]=>
  NULL
  ["udom_year"]=>
  string(1) "0"
  ["udom_gpa"]=>
  string(4) "0.00"
  ["entertain_is"]=>
  int(0)
  ["explain_yourself"]=>
  string(1003) "อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงความพยายามของผู้หญิงคนหนึ่งที่พร้อมจะลุกขึ้นสู้ด้วยตัวเอง แล้วทำมันสำเร็จ จากเด็กธรรมดาที่ใครๆก็มองว่าเป็นลูกเป็ดขี้เหร่ ได้พัฒนาตัวเองไปสู่ความฝันที่วาดไว้ และเป็นแบบอย่างให้แก่น้องๆพี่ๆเพื่อนๆและสังคมได้รู้ว่า การได้ก้าวในสิ่งที่รัก การได้ทำในสิ่งที่รักการได้พัฒนาตัวเอง เป็นสิ่งสวยงามที่ทุกคนนั้นต้องชื่นชมและยินดี"
  ["mother_name"]=>
  string(27) "นางมะหมี่"
  ["father_name"]=>
  string(49) "นายจักวาล ชนาคีรี"
 }
}

© Copyright 2019 T.P.N. - All Rights Reserved