MUT45
อิง
    ชื่อ-สกุล
รดามณี กาญจนรัตน์
    อายุ
24
    ส่วนสูง/น้ำหนัก
170 / 52
    ภาษา
อังกฤษ
    การศึกษา
ปริญญาตรี
    อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว
ผู้นำครอบครัว ชอบสร้างรอยยิ้มให้ผู้อื่น มีความมุ่งมั่นพยายามสูงในทุกเรื่อง