MUT59
บีน่า
    ชื่อ-สกุล
พิมพ์ณดา กิตติวิศาลวงศ์
    อายุ
26
    ส่วนสูง/น้ำหนัก
172 / 48
    ภาษา
อังกฤษ - จีน
    การศึกษา
ปริญญาตรี
    อาชีพ
Freelance/พิธีกร
นักสู้ สู้มาตั้งแต่เด็ก ทำงานตั้งแต่อายุ 15 และทุกวันนี้เป็นเสาหลักให้ครอบครัว การที่เรามีต้นทุนชีวิตน้อยกว่าคนอื่น มันทำให้เรามีแรงผลักดัน และสอนให้เรามีความพยายาม ความพยายามไม่ทำร้ายใครและความพยายามนั่นแหละที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จและความฝันที่เป็นจริง