MUT92
ปั้นหยา
    ชื่อ-สกุล
บราลี ร่วมรักษ์
    อายุ
21
    ส่วนสูง/น้ำหนัก
170 / 51
    ภาษา
อังกฤษ - อิตาเลี่ยน
    การศึกษา
ปริญญาตรี
    อาชีพ
นักศึกษา
ช้างเผือก ความตั้งใจที่หนักแน่นแต่ยังแฝงด้วยความอ่อนโยน ตามเสน่ห์สาวไทยแท้