กู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการไม่มีดอกเบี้ยผ่อนนาน 5 ปี
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
สูงสุด 60,000 บาท

กู้เงินคนพิการ ทุนสร้างอาชีพ ที่หลายคนไม่เคยรู้ 

 

สำหรับผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างผู้พิการ การมีรายได้ที่เพียงพอ สามารถพึ่งพาและดูแลตนเอง รวมถึงครอบครัวได้ถือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญ สำหรับในปี 2024 หรือ 2567 ก็อาจจะมีอีกหลาย ๆ คนที่ยังไม่รู้ว่าสามารถกู้เงินคนพิการ โดยเป็นแหล่งเงินทุนจากกองทุนคนพิการ ภายใต้การดูแลโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมอบให้เป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พิการและคนดูแลผู้พิการที่ต้องการใช้เงินด่วน ซึ่งเงื่อนไขในการกู้เงินคนพิการนั้นเป็นอย่างไร คุณสมบัติแบบไหนจึงจะสามารถกู้ได้ นอกจากนี้กู้ยืมเงินคนพิการมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องทำความเข้าใจอะไรบ้าง เพื่อการใช้งานที่เกิดประโยชน์และตรงกับเป้าหมาย นอกจากนี้การกู้เงินผู้พิการมีขั้นตอนการยื่นกู้อย่างไร และมีช่องทางติดต่อเพื่อขอรับสินเชื่อคนพิการ 2567ในรูปแบบใดกันบ้าง มาทำความเข้าใจ เพื่อจะได้ใช้บริการกู้เงินคนพิการได้อย่างถูกต้อง 

กู้เงินคนพิการ เช็คคุณสมบัติ แบบไหนถึงกู้ได้ 

สำหรับผู้พิการที่ต้องการเงินด่วน แต่ไม่รู้จะหากู้เงินด่วนจากที่ไหน มีอีกหนึ่งแหล่งเงินทุนที่สามารถพึ่งพากู้เงินคนพิการได้ ก็คือผ่านกองทุนคนพิการ โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะใช้บริการเงินกู้คนพิการนี้ได้จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถประกอบอาชีพได้ เป็นผู้พิการที่มีภูมิลำเนาในทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน มีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินคนพิการ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่มีประวัติเสียหายในการยื่นกู้ ไม่มีหนี้ค้างกับกองทุน ส่วนกรณีผู้ต้องการกู้เงินคนพิการเป็นผู้ดูแลจะต้องมีชื่อบนบัตรคนพิการ มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือบุคคลที่กำหนด ดูแลผู้พิการที่เป็นผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ ต้องรับดูแลคนพิการไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยสามารถยื่นขอกู้เงินด่วนนี้ได้ทั้งแบบรายบุคคล หรือแบบรายกลุ่ม 

กู้เงินคนพิการ รายละเอียดสินเชื่อที่ควรทำความเข้าใจ

สำหรับการปล่อยกู้ของกองทุนคนพิการนั้น วงเงินที่จะได้รับจากการกู้ยืมเงินคนพิการในแบบรายบุคคลจะได้รับรายละไม่เกิน 60,000 บาท กรณีถ้ามากกว่านี้จะมีการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป โดยทุนประกอบอาชีพนี้จะได้รับสูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท ส่วนการกู้เงินคนพิการในรูปแบบรายกลุ่มนั้น จะได้รับวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งมีระยะเวลาผ่อนคืนเงินกู้คนพิการภายในระยะเวลา 5 ปี โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยจากการกู้เงินผู้พิการ สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณากู้เงินคนพิการที่ต้องจัดเตรียมมีทั้งบัตรประจำตัวคนพิการ บัตรประชาชนคนพิการ รวมทั้งผู้ดูแล ทะเบียนบ้าน สัญญาเช่า หรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัย รวมทั้งผู้กู้ยืมเงินคนพิการจะต้องจัดเตรียมแผนที่เส้นทางการเดินทางจากที่อยู่อาศัย และสถานที่ประกอบอาชีพ และหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของผู้กู้เงินผู้พิการ และจะต้องมีเอกสารของผู้ทำการค้ำประกันด้วย

กู้เงินคนพิการ ขั้นตอนการยื่นกู้และช่องทางติดต่อ 

สำหรับการยื่นกู้เงินผู้พิการนั้นสามารถลงทะเบียนคนพิการออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการขอสินเชื่อคนพิการ 2567 ประกอบด้วยการลงทะเบียนยื่นคำร้อง หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่เงินกู้คนพิการจะลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และสอบข้อเท็จจริง และนำข้อมูลเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู้คนพิการ และจะมีการแจ้งผลการพิจารณากู้เงินคนพิการ และตามด้วยการนัดทำสัญญา และโอนเงินเข้าบัญชีของผู้พิการ ส่วนใครที่มีข้อสงสัยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินคนพิการก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดขอคำปรึกษาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ โทร. 02 – 1069337 – 40 

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

กู้ออนไลน์ธนาคารออมสินสมัครง่ายอนุมัติไวมาก
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
กู้เงินช้อปปี้ บริการเงินด่วนดอกเบี้ยต่ำ
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
สูงสุด 20,000 บาท
Scroll to Top