รีไฟแนนซ์รถยนต์ไทยพาณิชย์

รีไฟแนนซ์รถยนต์ไทยพาณิชย์

รีไฟแนนซ์รถยนต์ไทยพาณิชย์รับวงเงินสูง 2567
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
20-60 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5,000,000 บาท

รีไฟแนนซ์รถยนต์ไทยพาณิชย์มีรายละเอียดที่สำคัญอะไรบ้าง

 

การสมัครรีไฟแนนซ์รถยนต์ไทยพาณิชย์จะได้รับวงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์หรือสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.25% ต่อเดือนโดยจะคำนวณดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.99% ต่อปีและคุณสามารถเลือกระยะการผ่อนค่างวดได้ตั้งแต่ 12 -84 เดือน ที่สำคัญการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ไทยพาณิชย์ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

เอกสารที่จะต้องจัดเตรียมในการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ไทยพาณิชย์

การรีไฟแนนซ์รถยนต์ไทยพาณิชย์จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินเพียงแค่คุณนำรถยนต์มาประเมินราคากับธนาคารไทยพาณิชย์ก็จะได้รับเงินได้ใช้จ่ายแล้ว หลังจากที่มีการอนุมัติวงเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์จะทำการโอนเงินให้คุณภายใน 1 วันทำการแต่การที่เจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์จะทำการพิจารณาคุณสมบัติได้นั้น คุณจะต้องส่งเอกสารรีไฟแนนซ์รถยนต์ให้ครบถ้วนไม่เช่นนั้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถพิจารณาการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ไทยพาณิชย์ได้ สำหรับเอกสารรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่คุณจะต้องจัดเตรียมจะประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประชาชน, หลักฐานในการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ผู้สมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ scb ต้องการให้โอนเงินเข้าหลังจากทราบผลการอนุมัติโดยจะต้องเป็นบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น, กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง, สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ ผู้ที่มีรายได้ประจำจะต้องใช้เอกสารรีไฟแนนซ์รถยนต์ดังนี้ สลิปเงินเดือนในเดือนล่าสุด, หนังสือรับรองเงินเดือนจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 เดือนจึงสามารถใช้สมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ไทยพาณิชย์ได้และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นบัญชีเงินเดือนเข้าออกย้อนหลัง 3 เดือน ส่วนผู้มีธุรกิจส่วนตัวจะต้องใช้เอกสารรีไฟแนนซ์รถยนต์ดังนี้ สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน หากผู้สมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ scb มีรายได้ไม่แน่นอนสามารถใช้สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน, ใบทะเบียนพาณิชย์/ใบจดทะเบียนการค้าจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมทั้งบอจ.5 และ ภ.พ.30 จะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนจึงสามารถใช้สมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ไทยพาณิชย์ได้

รีไฟแนนซ์รถยนต์ไทยพาณิชย์จะทำให้มีเงินก้อนใช้ได้เพิ่มมากขึ้น

เมื่อคุณทำการรีไฟแนนซ์รถยนต์ไทยพาณิชย์จะทำให้มีเงินก้อนใช้ได้เพิ่มมากขึ้นโดยการย้ายไฟแนนซ์รถยนต์มาที่ธนาคารไทยพาณิชย์จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม เมื่อสมัครรีไฟแนนซ์รถยนต์ไทยพาณิชย์จะทำให้คุณผ่อนเงินลดลงและลูกค้าเดิมที่ใช้บริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์อยู่แล้วมีความต้องการจะรีไฟแนนซ์รถไทยพาณิชย์อีกครั้งก็สามารถสมัครสินเชื่อรถยนต์ไทยพาณิชย์ My Car My Cash (Refinance) ได้โดยทางธนาคารไทยพาณิชย์ไม่กำหนดว่า คุณจะต้องผ่อนค่างวดมาแล้วเป็นจำนวนกี่งวดซึ่งการขอรีไฟแนนซ์รถยนต์ไทยพาณิชย์จะขึ้นอยู่เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์และวงเงินที่ได้รับอนุมัติทางเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์จะมีการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารไทยพาณิชย์กำหนดโดยคุณสามารถสมัครรีไฟแนนซ์รถยนต์ไทยพาณิชย์ผ่านระบบออนไลน์ได้ง่ายมากเพียงทำการกรอกข้อมูลผู้สมัครที่ต้องการรีไฟแนนซ์รถยนต์ scb ทำการถ่ายรูปรถยนต์ของคุณเพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทำการประเมินวงเงินและรอผลอนุมัติซึ่งการรีไฟแนนซ์รถไทยพาณิชย์กี่วันอนุมัตินั้นจะใช้เวลา 1 วันก็ทราบผลอนุมัติวงเงินรีไฟแนนซ์รถยนต์ไทยพาณิชย์แล้ว

 

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

กู้ออนไลน์ธนาคารออมสินสมัครง่ายอนุมัติไวมาก
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
กู้เงินช้อปปี้ บริการเงินด่วนดอกเบี้ยต่ำ
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
สูงสุด 20,000 บาท
Scroll to Top